9. SS Panzer Division Hohenstaufen

 
Panzer IV Ausf J z divize Hohenstaufen.

SS Panzergrenadier Division 9                           2.1943 – 3.1943
SS Panzergrenadier Division 9 Hohenstaufen      3.1943 – 10.1943
9. SS Panzer Division Hohenstaufen                  10.1943 – 5.1945

Velitel
SS-Obergruppenführer Willi Bittrich                                15.2.1943 - 29.6.1944
SS-Oberführer Thomas Müller                                        29.6.1944 - 10.7.1944
SS-Brigadeführer Sylvester Stadler                                10.7.1944 - 31.7.1944
SS-Oberführer Friedrich-Wilhelm Bock                           31.7.1944 -29.8.1944
SS-Standartenführer Walter Harzer                                29.8.1944 - 10.10.1944
SS-Brigadeführer Sylvester Stadler                                10.10.1944 - 8.5.1945

Náčelník štábu
SS-Sturmbannführer Baldur Keller                                 8.1.1943 – 6.1943
SS-Obersturmbannführer Walter Barter                          6.1943 – 11.1944
SS-Sturmbannführer Emil Stürzbecher                           11.1944 – 5.1945

Na Nový rok 1942 vydal Führer rozkaz k vytvoření dvou nových divizí Waffen-SS. Měly to být sesterské divize a mít společnou bojovou cestu. Obě byly formovány jako tankové divize, ale původně označeny jako Panzergrenadier divize s čísly 9 a 10 a jmény po dvou velkých hrdinech německé historie. Divize nazvaná později Hohenstaufen byla zformována bez jména v lednu 1943. Během tohoto měsíce byly ustaveny kádry v Berlín-Lichterfelde a zformován štáb. Divize byla devátou formací Waffen-SS a proto obdržela číslo 9. 8.2.1943 byly jednotky nové divize soustředěny v Truppenübungsplatz Mailly-le-Camp, východně od Paříže mezi Chalons-sur-Marne a Troyes. Dva kontingenty pro divizi přibyly z LSSAH Ersatz Battalion v Berlíně Lichterfelde a během února převzal velení divize SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS Wilhelm ("Willi") Bittrich. Nedostatek mužstva byl vážnou překážkou dalšího rozvoje. Bylo stále těžší sehnat dobrovolníky pro SS po jejich službě v RAD (Reichs Arbeits Dienst) a tak tvořili odvedenci 70% divize. Hohenstaufen byla velmi mladá divize, 60 – 70 % mužstva byl ročník 1925-26. Řada z nich byli etničtí Němci z Maďarska. V roce 1943 byla divize poslána do Francie k výcviku a přípravě k boji pod velením Armee Gruppe D. Pod velením Wilhelma Bittricha cvičila tato formace všechny způsoby boje, hlavně však obranu proti výsadkům, což se jí velmi hodilo následující rok u Arnhemu. Hohenstaufen byla od května 1943 pod velením 15. Armee a poslána do oblasti Ypres. Do konce roku 1943 pokračovala divize ve výcviku. SS-FHA přejmenoval divizi z SS Panzergrenadier Division na SS Panzer Division. Byla to jen změna jména, protože divize měla tanky od začátku. 26.10.1943 byly dva Panzergrenadier Regimenty přečíslovány z 1 a 2 na 19 a 20. Na počátku října 1943 byl zformován IV. SS Panzer Corps z SS Panzer Division Hohenstaufen a SS Panzergrenadier Division Reichführer SS. 12.11.1943 byla 15. Kradschütze Kompanie použita jako základ Aufklärungs Abteilung nové 16. SS Panzergrenadier Division Reichsführer-SS. Další části divize byly též vyjmuty, včetně Flak Kompanie a Messbatterie. V prosinci 1943 byla divize v záloze pod velením 15. Armee, Armee Gruppe D a v lednu 1944 pod I. SS Panzer Korps. Během února 1944 byla divize přesunuta do oblasti Nimes/Avignon k převzetí oblasti od Panzer Lehr Division. Během této doby byla Hohenstaufen stále formována, připravena k boji byla 1.3.1944. Spolu se sesterskou divizí Frundsberg vytvořily II. SS Panzer Korps Paula Haussera v záloze OKW. V březnu 1944 byla na východní frontě obklíčena 1. Panzer Armee u Tarnopolu. Během měsíce Rusové postoupili k bývalé polské hranici a Hitler odeslal na východní frontu čtyři Panzer Division. Byly to Waffen-SS Division Hohenstaufen a Frundsberg (II. SS Panzer Korps), Panzer Lehr Division a 349. Panzer Division. Hohenstaufen se přesunula přes Polsko do Lvova a k Tarnopolu. Byl zahájen protiútok, ale uvízl v jarním bahně. Tanky zapadly a několik jich bylo ztraceno. 5. dubna zaútočila 4. Panzer Armee (s Hohenstaufen pod velením XXXXVIII. Armee Korps) s II. SS Panzer Korps na křídle. Hohenstaufen prolomila ruskou frontu na pozicích 1. sovětské tankové armády. 9.3.1944 se tanky divize spojily s 1. Panzer Armee, 6. Panzer Division u Bučače, která tak byla uvolněna z obklíčení. Poté postupovala 9. SS spolu s Panzerverband Friebe k Tarnopolu, kde byly obklíčeny další jednotky, ale ten se jim pro silný sovětský odpor dobýt nepodařilo. Divize byla doplňována na severní Ukrajině při přípravě na novou ofenzívu u Hovelu, když se 6.6.1944 vylodili Spojenci v Normandii. 11.6.1944 zrušil Hitler plánovanou ofenzívu na východní frontě a přesunul II. SS Panzer Korps do Francie. Třetí říše nyní bojovala na dvou frontách. Divize dosáhla francouzských hranic 16.6.1944. Cesty byly pod stálými spojeneckými nálety a Korps dosáhl cíle až 25.6.1944. Hausserovy jednotky měly podniknout ofenzívu proti Spojencům. Německé divize však přijely na frontu příliš pozdě a Spojenci již stabilizovali své pozice. Hohenstaufen šla do akce 28.6.1944 podél řeky Odon a v následujících dnech bojovala proti Britům jihovýchodně od Caen. Bitva o toto malé město byla jednou z nejtvrdších, ale Němcům se podařilo Spojence zastavit. V červenci 1944 divize efektivně blokovala anglo-kanadskou ofenzívu a koncem měsíce odrazila jednotky generála Dempseye od Villers-Bocage. Další akcí byl americký průlom u Avranches. Během srpna 1944 bylo 19 německých divizí (z toho 5 tankových Waffen-SS) obklíčeno mezi U.S. 3. Army a Canadian Army ve Falaiské kapse. Jediným možným únikem byla mezera mezi Falaise a Argentanu a II. SS Panzer Korps (Hohenstaufen a Das Reich pod 5. Panzer Armee) bránil tento průchod. Během protiútoku 21.8.1944 Korps uvolnil řadu německých jednotek před uzavřením kleští u Chambois, kdy bylo obklíčeno 60.000 Němců. Německé jednotky začaly ústup 22.8.1944. Velitel divize SS-Oberführer Sylvester Stadler, který ji převzal po povýšení Bittricha 28.6. na velitele II. SS Panzer Korps, byl zraněn koncem července 1944 a dočasně ho nahradil SS-Oberführer und Oberst der Schutzpolizie Friedrich Wilhelm Bock. Feld-Marschal Walther Model, velitel 6. Panzer Armee, Armee Gruppe B, zadal II. SS Panzer Korps přesun do Holandska 3.9.1944. Divize si zde měla odpočinout a doplnit stavy před dalšími boji. Přesun probíhal přes řeku Meuse, Rouen, Brusel do oblasti Veluwe severně od Arnhemu, kam divize přibyla 7.9.1944. 10.9.1944 měl být zbytek divize v síle 2.500 mužů přesunut do Německa k doplnění a předtím předat těžké zbraně (včetně dvou baterií polních houfnic), tanky, vozidla a vybavení sesterské divizi Frundsberg, která měla zůstat u Arnhemu. Muži již byli připraveni k odjezdu do Říše, když 17.9. začali přistávat jednotky britské 1. Airborne Division u Arnhemu a Nijmegenu. Začala Operation Market Garden, během které chtěli Britové obsadit mosty přes Rýn. Modelovým rozkazem byla zformována SS Kampfgruppe Harzer ze zbytků divize Hohenstaufen. Bittrich vydal následující rozkazy: divize bude postupovat přímo na Arnhem a Nijmegen. Divize obsadí most v Arnhemu a zničí nepřátelské jednotky západně od Arnhemu u Oosterbeeku. SS Kampfgruppe Harzer se začala přesouvat na Arnhem a dva prapory Hohenstaufen se dvěma prapory 6. Fallschirmjäger Regiment se bránily Guards Armored Division u Eindhovenu. Spojenci začai ustupovat pod německými útoky. Panzer Aufklärungs Abteilung 9, kterému velel SS-Hauptsturmführer Victor-Eberhard Gräbner, projel Arnhemem a ze severu vjel na most směrem na Nijmegen. Během této doby obsadili britští výsadkáři, které vedl Lieutnantcolonel C.D. Frost severní část mostu v Arnhemu. Malá skupinka Gräbnerova průzkumného oddílu byla propuštěna Brity a když se Gräbner vracel 19.9. zpět přes most, byl s většinou svých mužů Brity zabit. Každou chvíli přicházely na scénu německé posily. Bitva o Arnhem dospěla do konečné fáze. Lehce vyzbrojení spojenečtí výsadkáři byli nakonec převálcováni přesilou divize Hohenstaufen. Jednotky Waffen-SS začaly 21.9. rozhodující útok proti 1. Airborne Division. Do 27.9. bylo zajato 6.450 britských vojáků a 29.9. se Spojenci vzdali. Britové byli překvapeni postojem jejich věznitelů z SS, kteří jim rozdávali cigarety, čokoládu a brandy. Bylo to velké vítězství pro Hohenstaufen a velitele Kampfgruppe, SS-Standartenführer Waltera Harzera, který byl vyznamenán Rytířským křížem 28.9. Část Hohenstaufen byla přesunuta do západního Německa k doplnění a v říjnu 1944 byla umístěna u Münsteru, Hammu, Paderbornu, Güterslohu a Siegenu. Divize byla posílena personálem Luftwaffe a dalšími jednotkami. Poté byla divize odeslána k Münstereifelu. Zde byla po doplnění převedena pod 6. Panzer Arme v přípravě k operaci v Ardenách. Tato Panzer Armee byla složena z SS Division Hohenstaufen, Leibstandarte SS Adolf Hitler, Das Reich a Hitlerjugend a později přejmenována na 6. SS Panzer Arme a velel jí SS-Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS Josef "Sepp" Dietrich. Byla nejsilnější armádou účastnící se ofenzívy a měla proniknout po severním křídle ofenzívy k Antverpám. Ardenská ofenzíva začala 16.12.1944 a Hohenstaufen byla s 2. SS Panzer Division Das Reich a 560. Division pod velením II. SS Panzer Korps. 19.12. Hohenstaufen a Das Reich bojovaly v lesích mezi Malmédami a St. Vith. St. Vith padl po útoku LXVI. Korps (18. a 62. Division) z východu a Hohenstaufen a Führer-Begleit Brigade ze severu. Boje pokračovaly v okolí Vielsalmu. Ze začátku byla ofenzíva velmi silná, zúčastnilo se jí přes 50 německých divizí. Ale nakonec pro těžký terén, nedostatek paliva a spojeneckou převahu selhala i tato poslední ofenzíva na západní frontě. Postup byl zastaven 18.1.1945 kdy byla Hohenstaufen pod velením XIII. Korps, 6. Panzer Armee, Armee Gruppe B. V únoru byla divize zle pošramocena u Houffalize, přesunuta do zálohy OKW v oblasti Kaufenheim-Mayen a 3.3.1945 přesunuta do Maďarska pod velení XXII. Korps, 2. Panzer Armee, Armee Gruppe "Süd". Koncem února dosáhla divize Falubattyan a 6.3. začal útok. Německá ofenzíva proti sovětské přesile v Maďarsku dopadla stejně jako v Ardenách a Hohenstaufen utrpěla těžké ztráty západně od Budapešti. Během března byla ofenzíva zastavena u Sarosde a 16.3. Sověti prolomili linii IV. SS Korps severně od jezera Velencze a Hohenstaufen ustupovala přes Jeno, Berhida, Liter, Nemesvamos, Hidekut a Mencseli. Poté zajišťovala jako zadní voj ústup 5. SS Panzer Division Wiking, 1. Panzer Division, 3. Panzer Division a 44. Infanterie Division Hoch und Deutsch Meister k Stuhlweissenburgu. Pod velením 6. Panzer Armee v roce 1945 byla Hohenstaufen přejmenována na Ausbildungsgruppe Süd ke zmatení nepřítele. Další sovětská ofenzíva zatlačila divizi přes Zalaapati, Sojtor a Paku k Radkersburgu 6.4.1945 dosáhla divize říšských hranic. 26.4.1945 dosáhla divize Amstetten a 1.5.1945 se přesunula po trase Enns-Steyr-Amstetten k zastavení amerického postupu. Po německé kapitulaci přešla divize 8.5.1945 do amerického zajetí.

12.1942: 21. – 31.: Divize vytvořena ve Francii z německých odvedenců a kádrů z LSSAH.
1.
1943: Výcvik v Maille le Camp, Francie.
2.1943: Výcvik.
10.1943: 22.: Přejmenována na 9. SS-Panzer-Division Hohenstaufen; 1. SS a 2. SS Panzergrenadier-Regiment přejmenovány na 19. SS a 20. SS Panzergrenadier-Regiment.
12.1943: Síla divize: 19.611.
3.
1944: Přesun do Polska.
4.1944: První boje, Tarnopol.
5.: Divize bojuje s 1. sovětskou tankovou armádou.
9.: Hohenstaufen navazuje spojení s obklíčenou 1. Panzer Armee.
6.1944: 6.: Spojenecká invaze v Normandii.
12.: Divize přesouvána do Francie; napadána po cestě americkými stíhacími bombardéry.
25.: Dosažena Normandie.
26.: Britská ofenzíva u Caen, těžké boje, ztráty 1.200 mužů.
30.: Síla jednotky: 15.898.
7.1944: 8. – 12.: Těžké boje u Caen: Eterville, Maltot, kóta 112.
15.: Tažení k novému útoku, pozice divize dosahuje divize Frundsberg.
16.: Těžké boje na kótě 113; III. Bataillon/19.Panzergrenadier-Regiment rozpuštěn mezi ostatní jednotky divize.
18.: Spojenci prolamují německou obranu u Caen.
23.: SS-Panzergrenadier Regiment 19 a 20 jsou spojeny jako Panzergrenadier Regiment H pro těžké ztráty.
25.: Divize přesunuta jižně od Caen; těžké boje, Vimoutiers.
29.: 21 stíhačů tanků přiděleno k Panzerjäger Abteilung.
8.1944: 1.: Přesun k Beny-Bocage pod II. SS Panzer Korps.
13. – 16.: Stažení do Putanges; těžké boje v kapse u Falaise.
21.: Síla jednotky: 20 tanků, 20 děl a jen 460 vojáků!
25.: Ústup k Vitmoutiers; ztráty divize v Normandii asi 5.000 mužů.
9.1944: 1.: Síla jednotky: 25 tanků; 6 – 7.000 mužů, ústup přes Rouen a Brusel.
9.: Dosažen Arnhem.
10. – 17.: Jednotka umístěna v oblasti Arnhem/Nijmegen, připravena k návratu do Německa k doplnění. Divize má odevzdat zbývající tanky 10. SS a přepravit svá zbývající vozidla do Německa do 17.
17.: Operace Market-Garden začíná. Ženisté divize vykládají vozidla z vlaků, které byly naloženy několik hodin před útokem. reakce SS na britský výsadek je rychlá a efektivní. Spojenci ignorovali varování holandského odboje, že v okolí Arnhemu jsou tankové jednotky SS. Divize organizovány do Kampfgruppe Harzer.
18.: 9. SS-Aufklärungs-Abteilung se pokouší překročit arnhemský most, ale je odražen s těžkými ztrátami, velitel Grabner je zabit.
21.: Britové u Arnhemu kapitulují.
26.: Britské jednotky staženy z pravého břehu rýna, operace Market-Garden selhala.
27.: Německé jednotky evakuují civilisty z oblasti Arnhem, pravděpodobně jako odvetu za jejich pomoc Britům.
10.
1944: Divize doplněna, Siegen, Paderborn-Münster, Blankenheim, Stadtkyll-Juenkerath-Blankenheim
11.1944: Doplnění, příprava na ofenzívu v Ardenách.
12.1944: 12.: Divize v Münstereifelu jako záloha pro ofenzívu, síla jednotky: 19.000. Divize je částí II. SS Panzerkorps pod Willi Bitrichem.
16.: Němci zahajují operaci Wacht am Rhein.
18. Divize přesunuta k I. SS Panzerkorps, boje Vielsalm.
21.: Těžké boje, Ardeny.
31.: Těžké boje, Bastogne.
1.
1945: 1. – 3.: Těžké boje, Bastogne.
7.: Ústup k Dochamps-Lon; ofenzíva selhala.
17. – 18.: Ústupové boje u Salmchateau; poté doplnění Kaufenheim-Mayen.
2.1945: Přesun do Falubattyanu, Maďarsko.
27.: Těžké boje západně od Budapešti.
3.1945: Těžké boje západně od Budapešti, ústup do Rakouska.
5.: Operace Jarní probuzení zahájena, jako část II. SS-Panzerkorps.
13.: Postup zastaven Sověty a bahnem.
16.: Sovětský protiútok, ústup k Mencseli; těžké boje.
4.1945: 6.: Těžké boje, Rakousko.
13.: Rusové dobývají Vídeň. 
26.: Zbytky divize se přesouvají do Amstettenu jako malé Kampfgruppe.
5.1945: 1.: jednotka se přesunuje do oblasti Enns-Steyr-Amstetten; rozkaz neútočit na americké jednotky; kapitulace Američanům u Steyru.

Složení 1944
SS Panzer Regiment 9
Panzer Grenadier Regiment 19
Panzer Grenadier Regiment 20
Panzer Artillerie Regiment 9
Flak Artillerie Abteilung 9
Sturmgeschütz Abteilung 9
Panzer Aufklärungs Abteilung 9
Panzerjäger Abteilung 9
Panzer Pionier Bataillon 9
Panzer Nachrichten Abteilung 9

 

Datum

Korps

Armee

Armee Gruppe

 

1.43 - 4.43

formování

-

D

Reims, Ypern

5.43 - 8.43

formování

15. Armee

D

Ypern

9.43 - 12.43

formování

-

D

Ypern

1.44 - 2.44

záloha

-

D

Ypern

3.44

záloha

19. Armee

D

jižní Francie

4.44

XXXXVIII

4. Panzer Armee

Nordukraine

Tarnopol

5.44 - 6.44

záloha

4. Panzer Armee

Nordukraine

Tarnopol

7.44

II. SS

Panzergruppe West

B

Normandie

8.44

II. SS

5. Panzer Armee

B

Normandie

9.44

přestavba

-

B

Arnhem

10.44 (Kgr.)

II. SS

1. Fallschirmjäger Armee

B

Arnhem

11.44

přestavba

BdE

-

Westfalen

12.44

záloha

6. Panzer Armee

OB West

Ardeny

1.45

II. SS

6. Panzer Armee

B

Eifel

4.45

XXII

2. Panzer Armee

Süd

Maďarsko