8. SS Kavallerie Division Florian Geyer

1. SS-Totenkopf-Reiterstandarte
SS-Kavallerie Regiment
Fegelein Brigade
Kampfgruppe Fegelein
SS Kavallerie Brigade                                       8.1941 – 6.1942
SS Kavallerie Division                                       6.1942 – 10.1942
8. SS Kavallerie Division                                   10.1942 – 3.1944
8. SS Kavallerie Division Florian Geyer               3.1944 – 5.1945

Velitel
SS-Brigadeführer Gustav Lombard                                 3.1942 - 4.1942
SS-Gruppenführer Hermann Fegelein                             4.1942 - 8.1942
SS-Obergruppenführer Willi Bittrich                                8.1942 - 15.2.1943
SS-Brigadeführer Fritz Freitag                                       15.2.1943 -20.4.1943
SS-Brigadeführer Gustav Lombard                                 20.4.1943 - 14.5.1943
SS-Gruppenführer Hermann Fegelein                             14.5.1943 - 13.9.1943
SS-Gruppenführer Bruno Streckenbach                          13.9.1943 - 22.10.1943
SS-Gruppenführer Herman Fegelein                               22.10.1943 - 1.1.1944
SS-Gruppenführer Bruno Streckenbach                          1.1.1944 - 14.4.1944
SS-Brigadeführer Gustav Lombard                                 14.4.1944 - 1.7.1944
SS-Brigadeführer Joachim Rumohr                                1.7.1944 - 11.2.1945

Náčelník štábu
SS-Sturmbannführer E. von Elfenau                              19.9.1942 – 8.4.1943
SS-Sturmbannführer Hans Diergarten                            8.4.1943 – 21.8.1944
Oberstleutnant Sven von Mitzlaff                                   22.8.1944 - 1945

Tato divize vznikla v srpnu 1941, když byly dvě  Totenkof-Reiter-Standarte zformovány do Brigade pod názvem SS-Kavallerie Regiment pod velením Kommandostab Reichsführer SS. Tato brigáda byly používána k různým úkolům v týlu na východní frontě jako protipartizánské službě, likvidaci izolovaných obklíčených sovětských vojsk a k zajišťování bezpečnosti pod Abwehrkampfe. Také několikrát bojovala na frontě pod velením 9. Armee, Armee Gruppe Mitte. Pod velením Hermanna Fegeleina se zúčastnila postupu na Kavkaze v roce 1942 během něhož byla rozšířena na divizi a bojovala v oblasti Vjazma-Brjansk-Ržev. V roce 1943 divize operovala pod velením 9. Armee a 2. Panzer Armee do svého přemístění pod Armee Gruppe Süd v červenci 1943, kde zůstala do konce roku. Poté byla přesunuta do Chorvatska, kde bojovala v oblasti Brod proti Titovým partyzánům. V roce 1944 bojovala v Československu a v Maďarsku jako součást posádky Budapešti, kde byla obklíčena Sověty a zničena v únoru 1945 spolu s 22. SS Freiwilligen Kavallerie Division Maria Theresa a 33. Waffen Kavallerie Division der SS.

9.1939: 15.: 1. SS-Totenkopf-Reiterstandarte zformována v Mnichově s 250 muži a 252 koňmi, 2. SS-Totenkopf-Reiterstandarte; okamžitě umístěny v Polsku k bezpečnostní službě (vyčišťovací operace, vyhledávání ukrytých zbraní, deportace Poláků a Židů do pracovních táborů, ochrana Volksdeutsche vesnic) organizovány jako štáb a 4 eskadry.
27.: 1. a 4. eskadra začínají vyčišťovací operace, 2. a 3. eskadra staví domy pro jednotku.
10.1939: 4.: 4. eskadra pod velením Rolfa Bechera umístěna v Kutně k "speciálnímu přidělení" (např. popravy Židů).
11.1939: SS-Brigadeführer Hermann Otto Fegelein přejímá velení, jednotka neoficiálně pojmenována Fegelein Brigade. RFSS Himmler navštěvuje Fegeleina a oficiálně zařazuje jednotku do Waffen-SS.
15.: Jednotka reorganizována do 12 eskader se štábem a zdravotním oddílem, je umístěna v Polsku. 80% členů jednotky nejsou kavaleristé. Jednotka trpí špatným vybavením a zimou.
12.1939:
5. eskadra, Chelm – doprovází 1.018 Židů do Sokala, 440 zemře.
15.: Síla jednotky: 587 mužů, 455 koní.
1.
1940: Jednotka podřízena HSSPF "Ost" Krügerovi, dříve inspektorovi jezdeckých SS. 5. eskadra pod W. Weichenwallnerem kontroluje vůz se Židy a zjišťuje, že je plný exkrementů. Aby předešel dysenterii, vydal rozkaz všechny Židy zastřelit. Jeho vojáci neměli dost munice a Heer mu ji odmítli poskytnout, tak Weichenwallner požádal o zabití Židů příslušníky Gendarmerie, zúčastnilo se i 11 vojáků SS. Fegelein podává zprávu, že je potěšen, že vojáci vedení jeho mladším bratrem Waldemarem (který sloužil jako důstojník jednotky) vykonávají "speciální úkoly" bez lítosti.
3.
1940: Gestapo vyšetřuje podezření, že Fegelein zpronevěřil zboží pro Kavallerie Schule Riem. RFSS Himmler odmítá vyšetřování, nechce jednoho ze svých oblíbených, charismatických důstojníků vystavit skandálu.
30.: 10. eskadra spolu s Polizei Battalion 51, bojuje s partyzány u Kamienna. SS provádí odvetné akce (zapalují vesnice, popravují muže a evakuují ženy a děti).
4.1940: 8.: Odpor u Kamienna zlikvidován.
5.1940: Jednotka se skládá z 12 jezdeckých eskader ve 2 plucích – 1. a 2. Totenkopf Reiterstandarte; výcvik v Polsku, síla jednotky: 1.908 mužů. SS vyhání polské sedláky a nahrazuje je rodinami Volksdeutsche.
6.
1940: Příslušníci jednotky se zúčastňují "Sommersonnwendfeir" (letní festival) v Garwolinu s velkým pochodňovým průvodem a zpívají "SS-Treuelied".
7.
1940: Síla jednotky: téměř 3.000. Jednotka vykonává zajišťovací službu, 3.000 koní zajištěno pro jednotku, většina od původních polských jednotek.
8.1940:
5.: 1. eskadra popravuje 87 Poláků ve Varšavě na rozkaz SD.
15.: Himmler vydává rozkaz začlenit všechny záložní jednotky SSTV do Waffen-SS.
9.1940: 200 záložníků přijelo z Mnichova.
10.1940: 26.: Příslušníci jednotky pochodují před Himmlerem a guvernérem v Krakově při výročí polské kapitulace.
11.1940: SS-Totenkopf-Reiterstandarte rozšířena na pluk.
9.: Nový rekruti přijati během půlnoční ceremonie na výročí puče v Mnichově. SS-Oberführer Krüger z SS vojenského inspektorátu v Berlíně navštěvuje jednotku ve Varšavě.
1.
1941: SS-Totenkopf-Reiterstandarte přejmenována na SS-Kavallerie Regiment 1.
2.1941: Výcvik a hlídková služba.
3.1941: SS-Kavallerie Ausbildungs und Ersatz Abteilung ustaven ve Varšavě.
23.: Členové jednotky se zúčastňují jezdeckých soutěží.
5.1941: Členové jednotky se zúčastňují jezdeckých soutěží.
6.1941: 22.: Operace Barbarossa – jednotka přidělena Kommandostab RFSS.
28.: Himmler vydává rozkaz HSSPF Bach-Zelewskému k zabíjení všech mužů Židů a odvezení žen a dětí do táborů. Fegelein to komentuje, že "jen vesnice bez Židů se nestane partyzánskou základnou".
7.1941:
SS-Kavallerie Regiment se účastní protipartyzánské akce v Pripjaťských bažinách, zabíjí 259 sovětských vojáků a 6.500 civilistů spolu s Einsatzgruppe B.
30.: RFSS Himmler, Fegelein a von dem Bach se setkávají, Himmler vydává rozkaz "Všichni Židé musí být zastřeleni. Ženy nažeňte do bažin." Fegelein vyřizuje rozkaz SS-Sturmbannführer Herthesovi. Herthes 2.8. informuje Franze Magilla o Fegeleinově rozkazu s komentářem "Židé jsou zásobárnou pro partyzány." Magill, šokován rozkazem, aby nahnal ženy a děti do bažin, aby se utopili, žádá rádiem štáb brigády o potvrzení rozkazu. Rozkaz je potvrzen.
8.1941: SS-Kavallerie Brigade (1. a 2. SS-Totenkopf-Reiterstandarte) spadá pod Kommandostab Reichsführer-SS; protipartyzánská služba v Pripjaťských bažinách (oblast 300 x 200 km). Jednotka operuje pod velením HSSPF Bach-Zelewského, síla jednotky 3.500 mužů, 2.900 koní, 375 vozidel.
1. – 12.: 2 jízdní oddíly pod Franzem Magillem, spolu s příslušníky policie a SD, zabíjí 14.178 Židů, 1.001 partyzánů a 699 sovětských vojáků za cenu 2 mrtvých. Mnoho Ukrajinců, Poláků a Bělorusů pomáhá při chytání Židů. Magill to komentuje "Ukrajinci spolupracovali v této akci velmi dobře a nahnání žen a dětí do bažin nemělo správný efekt, protože byly příliš mělké“.
7.: SS Brigade hlásí zabitých 7.819 Židů, Minsk.
8.: 1. eskadra, SS Kavallerie Regiment 2 zabíjí 1.950 – 6.526? Židů v Pinsku. SS snižuje věk pro popravu na 6 let. Himmler označuje počet poprav jako "příliš vysoký". Fegelein, který se obává vlivu těchto akcí na své muže, žádá, aby jeho muži byli za tyto speciální akce vyznamenáváni.
11.: Magill hlásí "dojmy z bojů: žádné." V poválečném rozhovoru komentuje jeden z Magillových mužů "...Židé se chovali příkladně. Nikdo se nepokusil uprchnout a zachránit si život. Žasnul jsem nad nimi."
13.: Brigáda obdržela zprávu "Partyzánské skupiny operují s podporou židovského obyvatelstva."
15. – 21.: SS-Kavallerie Regiment 2 se zúčastnil protipartyzánské operace v Turově, Pripjaťské bažiny.
30.: Další výpad, Moroc a Petrikov.
9. – 10
.1941: Protipartyzánské výpady, střední Rusko.
7. – 13.9.: Pacifikační tažení mezi řekami Dněpr a Pripet.
22.9.: Pacifikační akce, oblast Dněpr-Šos.
26. – 28.9.: Jednotka překračuje Dněpr.
5.10.: Jednotka pochoduje 500 km do Toropezu, 9. Armee opřikazuje brigádě pacifikovat oblast železnice Velike Luki/Ržev, začíná špatné počasí. Fegelein hlásí, že podezřelí civilisté jsou "věšeni podél hlavní cesty".
31.: Síla jednotky 3.138 mužů.

12.1941: Bezpečnostní služba, Velikije-Luki pro 9. Armee. Protipartyzánské operace Dubno, Lunovka.
19.: Cyklistický oddíl podřízen 253. Infanterie Division.
26.: Sovětský útok, jednotka poslána na frontu. Zpráva 9. Armee "Útok nepřátel na linii fronty je silný jako nikdy předtím."
1.1942: 2.: Hitler vydává 9. Armee rozkaz, že „nesmí ustoupit ani o krok zpět".
9.: Sovětský útok v sektoru 253. Infanterie Division.
21.: Sovětský průlom mezi VI. a XXIII. Armeekorps; jednotka zapojena do těžkých bojů u Rževa s 206. Infanterie Division. Těžké ztráty.
24.: Cyklistický oddíl téměř celý zničen.
2.1942:
Těžké boje u Guseva s 102. Infanterie Division a 1. Panzer Division.
3.1942: Fegelein cestuje do Debice k přestavbě jednotky, která ztratila 2.100 mužů z 3.100 a je zcela bez koní. Kampfgruppe Zehender (500 mužů
– jednotka také nazývána "SS Reiter Regiment in Heer“) zůstává na frontě, přidělena 110. Infanterie Division.
23.3.: Jednotka vyproštěna 1. Panzer Division u Grivy.

4.1942: Síla jednotky na úrovni pluku.
6.1942: 21.: Posílení na status divize s 9.000? maďarskými Volksdeutsche, další prameny uvádějí 5.400 mužů a 6.000 koní. Fegelein je vyšetřován SS s podezřením, že měl poměr s polskou ženou. Gestapo dokonce prohledává jezdeckou školu SS. Himmler chrání Fegeleina a odvrací vyšetřování.
7. – 8.1942: Boje na frontě s 9. Armee, Armee Gruppe Mitte – výběžek Vjazma – Brjansk – Ržev.
12.1942: Síla divize: 10.879 mužů.
1.: Kampfgruppe Fegelein poslána k Donu.
23.: Fegelein zraněn, boje u Golaje.
1.
1943: Operace pod 9. Armee, 2. Panzer Armee, Bilo Gora.
2.1943: Boje jižně od Orla.
3.1943: Část XXXXVII. Panzer Korps, Armee Gruppe Mitte, boje jižně od Orla, divize obdržela čestné rukávové pásky.
4.1943
: Doplnění Bobrujsk.
5.1943: Protipartyzánské operace.
31.: Protipartyzánské operace, Poljaka.
6.
1943: Protipartyzánské operace, střední Rusko.
7.1943: Přesun k Armee Gruppe Süd.
8.1943: 26.: Boje Bespalovka.
28.: Boje Bol-Gomolša.
9.1943: 9.: Fegelein zraněn. jednotka poslána do Chorvatska k doplnění.
12.1943: Síla divize: 9.326.
1. – 2.
1944: Protipartyzánská služba: Balkán.
3.1944: Divize rozdělena, protipartyzánské operace Balkán, Maďarsko, Polsko. SS-Kavallerie Regiment 17 zapojen do obranné bitvy u Kovelu.
12.: Divize obdržela čestný titul Florian Geyer.
19.: Vytvořena Kampfgruppe Streckenbach, které velí SS-Gruppenführer Bruno Streckenbach, přesun přes Osijek do Budapešti.
4.1944: SS-Kavallerie Regiment 17 poslán do Kisberu, Maďarsko k doplnění a zformování 22. SS Maria Theresa.
6.1944: Síla divize: 12.895.
10.1944: Divize ustupuje z Nyireghazy, II. a IV. sovětský mechanizovaný sbor překračuje řeku Theiss u Kiskunfelegyhazy.
11.1944: Divize přidělena k posádce Budapešti.
1.: Divize přidělena III. Panzerkorps.
3.: Sověti dosáhli Ocsu, Němci ustupují kvůli zhroucení maďarských jednotek na křídlech.
4.: Protiútok divize, dobyty Vesces a Ullo.
10.: Boje spolu s maďarskou 12. pěší divizí.
23.: Převzetí sektoru divize Feldherrnhalle.
12.1944:
Sověti dosahují jezera Balaton, síla divize: 13.000. Síly Osy se stahují k Budapešti, divize bojuje proti sovětskému 4. gardovému mechanizovanému sboru.
4.: Vůdce Šípových křížů Ferenc Szálasi vydává rozkaz bránit Budapešť dům od domu.

17.: Divize brání Feldlazarett u hotelu Britania.
24.: Budapešť obklíčena 250.000 sovětskými vojáky 2. a 3. ukrajinského frontu, ve městě uvězněno 800.00 civilistů, SS se stahují do Budy na západním břehu Dunaje.
27.: Sověti dobývají Vesces.
28.: Situace v Budapešti se stává kritickou.
1.1945: Těžké boje, Budapešť.
1.: Divize hlásí ztráty 439 mužů od 1.12.
7.: Těžké boje v obvodu Kispest.
12. – 15.: Těžké boje.
17.: Most Franze-Josefa zničen, všechny síly Osy evakuovány z Pesti.
19.: Kapsa Buda 1 km dlouhá, 1 km široká.
2.1945: 11.: Zbytky divize se pokoušejí o průlom.
5.: 88 mm děla z Kampfgruppe Portugall se stahují do budapešťského hradu.
12.: Divize zničena při pádu Budapešti, jen 170 přeživších z divize dosáhlo německé linie, velitel divize SS-Brigadeführer Joachim Rumohr spáchal sebevraždu, přeživší zařazeni do 37. SS Division.

1944:

 1. SS-Kavallerie Regiment 15
  SS-Kavallerie Regiment 16
  SS-Kavallerie Regiment 17
  (přesunut k 22. SS v 12.1943)
  SS-Kavallerie Regiment 18
  SS-Artillerie Regiment 8
  SS-Panzerjäger Abteilung 8
  SS-Aufklarungs Abteilung 8
  SS-Nachrichten Abteilung 8
  SS-Pionier Battalion 8
  SS-Flak Abteilung 8
  SS-Feld Ersatz Battalion 8

 2. SS-Sturmgeschütz Abteilung 8
  SS-Radfahr-Aufklärungs-Abteilung 8
  SS-Ski-Battalion
   

 3.  

  Datum

  Korps

  Armee

  Armee Gruppe

   

  10.42

  LIX

  -

  Mitte

  Smolensk

  11.42

  záloha

  9. Armee

  Mitte

  Ržev

  12.42

  XXX

  9. Armee

  Mitte

  Ržev

  1.43 - 2.43

  XXXXI

  9. Armee

  Mitte

  Ržev

  3.43

  XXXXVII

  2. Panzer Armee

  Mitte

  Orel

  4.43 - 5.43

  odpočinek

  -

  -

  Bobrujsk

  6.43 - 8.43

  protipartyzánská služba

  -

  -

  -

  9.43

  XXXXII

  8. Armee

  Süd

  Dněpr

  10.43

  LVII

  1. Panzer Armee

  Süd

  Dněpr

  11.43 - 12.43

  XXII

  okupační služba

  -

  Maďarsko

  1.44 - 3.44

  -

  okupační služba

  -

  Maďarsko

  4.44

  reorganizace

  -

  -

  Chorvatsko

  5.44 - 7.44

  reorganizace

  -

  -

  Chorvatsko

  8.44

  reorganizace

  Bevollmächtiger General Ungarn

  -

  -

  9.44

  Siebenbürgen

  6. Armee

  Südukraine

  Sedmihradsko

  10.44

  XXIX

  8. Armee

  Süd

  Sedmihradsko

  11.44 - 12.44

  III

  6. Armee

  Süd

  Budapešť

  1.45 - 2.45

  IX. SS

  6. Armee

  Süd

  Budapešť

   

  Maďarský ministr obrany maršál Beregfy u divize nedaleko Budapešti, 1944.