7. SS Freiwilligen Gebirgs Division Prinz Eugen

 
Jednotky divize Prinz Eugen v Jugoslávii.

Freiwilligen Gebirgs Division                                          3.1942 – 4.1942
SS Freiwilligen Division Prinz Eugen                              4.1942 – 10.1942
SS Freiwilligen Gebirgs Division Prinz Eugen                  10.1942 – 10.1943
7. SS Freiwilligen Gebirgs Division Prinz Eugen              10.1943 – 5.1945

Velitel
SS-Gruppenführer Arthur Phleps                                    30.1.1942 - 15.5.1943
SS-Brigadeführer Reichstritter von Oberkamp                  15.5.1943 - 30.1.1944
SS-Brigadeführer Otto Kumm                                        30.1.1944 - 20.1.1945
SS-Oberführer Schmidhuber                                          20.1.1945 - 8.5.1945

Náčelník štábu
SS-Hauptsturmführer Erich Eberhardt                            1.3.1942 – 6.1943
SS-Sturmbannführer Herbert Wachsmann                      6.1943 – 1.8.1944
SS-Sturmbannführer Friedrich Christoph                         1945 – 1.3.1945
SS-Sturmbannführer Josef Niedermayer                         1945 – 5.1945

Tato divize byla založena 1. března 1942 a byla sestavena z etnických Němců (Volksdeutsche) z Balkánu a důstojnických kádrů složených zejména z Rakušanů a Rumunů. Původně byli vojáci dobrovolníky a dali název této divizi, ale později, když se nedostávalo dobrovolníků, začali být rekrutováni odvedenci. Tím se zvýšil počet mužů v divizi na 21.000. Během léta 1942 byli cvičeni v Srbsku a v říjnu 1942 byla divize operační. Byla vybavena zejména zastaralou a ukořistěnou výzbrojí včetně zastaralých francouzských tanků Renault a sovětských obrněných aut, která byla ukořistěna v předchozích bojů spolu s dělostřelectvem a palnými zbraněmi. Tato divize byla používána proti Titovým partyzánům v Jugoslávii a rychle si získala reputaci pro svoji krutost proti partyzánům a civilistům, ale musíme vzít v úvahu způsob vedení této válka, kdy docházelo ke krutostem na obou stranách. Jugoslávie byla důležitým zdrojem surovin a byla také strategicky umístěna u Jadranu a sousedila s německými spojenci Rumunskem a Maďarskem a proto byla kontrola této země velmi důležitá. Také poskytla velký počet dobrovolníků pro německou armádu. V říjnu 1942 se divize zúčastnila protipartyzánských operací na hranicích Srbska a Černé hory. Operace měla krycí jméno Weiss a začala 1. března 1943 v oblasti Slunj, Bihač, Petrovak a Záhřeb a 7. SS spolu s dalšími jednotkami dosáhla jen omezených úspěchů. Operace Schwarz byla podniknuta proti partyzánům v oblasti západní Černé hory v dubnu a květnu 1943. Po této operaci byla divize odeslána do Sarajeva a později do Mostaru. S kapitulací italských jednotek byla divize odeslána na Dalmatské pobřeží k odzbrojení italských jednotek a k obsazení ostrovů u Splitu a v prosinci se zúčastnila operace Sněžný příval opět proti partyzánům. Začátek roku 1944 zastihl divizi při doplnění a reorganizaci v oblasti Ragusa a Split, ale již v březnu se vrátila do boje do Bosny. V květnu 1944 se uskutečnila operace Rösselsprung, které se zúčastnily SS-Fallschirmjäger Battalion 500, Brandenburg a další německé a chorvatské jednotky, aby zajaly Tita. 7. SS byla určena k zajištění oblasti Drvar jako prevence proti ústupu partyzánů z jižní oblasti. To se jí podařilo, ale Tito byl z oblasti evakuován. V srpnu se divize poprvé střetla s Rudou armádou a utrpěla těžké ztráty, ale o měsíc později již byla zaměstnána s dalšími jednotkami SS a armády při krytí ústupu jednotek Osy z Makedonie Vardarským koridorem, kterým uprchlo 350.000 německých vojáků z Armee Gruppe Lohr. Operace byla úspěšná, ale 7. SS utrpěla opět těžké ztráty a existují zprávy o masových dezercí tváří v tvář nepříteli. Divize ustoupila do Brčka a přes řeku Drina. V roce 1944 byly zbývající německé kádry z 21. SS "Skanderbeg" přiděleny k 14. Regiment (který dostal název Skanderbeg) 7. SS, protože 21. SS byla po masových dezercích rozpuštěna. V roce 1945 bojovala divize proti Sovětům a partyzánům ve Vukovaru a válku ukončila ve Slovinsku. Velitel divize se nerozumně vzdal partyzánům v Cillli a několik osob ze 7. SS bylo okamžitě popraveno. Některé prameny tvrdí, že 7. SS byla podobně jako 13. SS divizí s nízkou bojovou hodnotou, ale dlouhý boj proti partyzánům její bojeschopnost tvrdě prověřil. Partyzáni byli velmi dobře organizováni a dostávali vojenskou pomoc od Britů (kteří stáhli svoji pomoc četnikům ve prospěch Titových partyzánů) stejně jako od Sovětů a Američanů. Ukázali se být tvrdým protivníkem a ovládali lesy a hory Jugoslávie, zatímco Němci ovládali města. Zvěrstva prováděly obě dvě strany, partyzáni útočili na němce a ti se mstili místní srbské populaci. Pro tyto represe přestali četnici útočit na německé jednotky a Britové byli rozmrzelí jejich nečinností. Ve skutečnosti royalističtí četnici často bojovali na straně Němců a Italů proti Titovým komunistům, například v bitvách u Neretvy a Sutjesky a to bylo hlavním důvodem zastavení podpory četnikům. Je třeba také připomenout, že Němci zabíjeli při odvetách za útoky partyzánů a že nejvíce Srbů zabili sami četnici. Četnici chtěli uzavřít s Němci jakýsi druh koalice, což německé vrchní velení odmítlo, přesto četnici spolu s Němci bojovali ve všech ofenzívách s výjimkou několika prvních. Iluze, že celé Srbsko bylo spojeno v boji proti Němcům je nesmyslná a až na konci války bylo zřejmé, že Sověti obsadí zemi z východu a Titovi komunisté ze západu. To mělo za následek, že řada četniků přešla k partyzánům, což mělo za následek věznění a v některých případech, jako u vůdce četniků Mihaljoviče, popravu.

1. – 3.1942: Němci ustavují SS-Selbstschutz a 4 prapory Heimwher Einsatz-Staffel Prinz Eugen z banátských Volksdeutsche. Důstojníci jsou z Rakouska a Rumunska.
3.1942: 1.: SS-FHA vydává rozkaz k vytvoření Waffen-SS Freiwilligen Gebirgs Division z Volksdeutsche k pomoci hlavním silám na Balkánu. SS-Selbstschutz a Einsatz-Staffel jsou začleněny do nové jednotky. Rumunský armádní důstojník Arthur Phelps, dobrovolník ve Waffen-SS, vede divizi. Phelps byl důstojníkem rakousko-uherské armády a rumunský Volksdeutsche.
4.1942: Výcvik, severní Srbsko.
1.: Jednotka pokřtěna Prinz Eugen.
15.: Volksdeutsche poddůstojníci z jugoslávské armády začleněni do divize. Píseň divize:

"Prinz Eugen, vznešené vojsko
musí se rvát se Srby
naše divize!
a mnoho srbských hlav
a mnoho srbských panen
uvidím brzy padnout"

20.: Phelps je povýšen do hodnosti Waffen-Gruppenführer.
25.: 1.300 divizních koní onemocní a je utraceno.
5.1942: Výcvik v Srbsku, 18.000 maďarských Volksdeutsche začleněno do 7. a 8. SS divize.
6. – 9.1942: Výcvik, severní Srbsko.
10.1942: Přesun do Kraljeva v jihozápadním Srbsku.
5. – 12.: První boje, protipartyzánské operace na hranicích Srbska a Černé hory, Kriva Reka.
15. – 18.: RFSS Himmler navštěvuje divizi.
15. – 31.: Odzbrojení četnických band.
11. – 12.1942:
Jihozápadní Srbsko: výcvik, průzkum, strážní služba na železnici. Síla divize: 19.832.
1.
1943: Titovi partyzáni mají 150.000 mužů v 9 divizích, 36 samostatných brigádách a 70 místních oddílech. 
1.: Přesun do Agramu, přidělení 12. Armee.
18.: Protipartyzánská operace Unternehmen Weiss I v oblasti Slunj, Bihac a Petrovac, Bosna spolu s chorvatskými, italskými a německými jednotkami. 
18.: Divize dobývá Bihac.
2.1943: 7.: Dobyt Petrovac.
18.: Phelps cestuje do Záhřebu k diskusi o vytvoření 13. SS Handschar s chorvatskou vládou.  
20.: Unternehmen Weiss II.
22.: Boje, Lapac.
27.: Boje, Dvar.
3.1943: 3.: Postup na Grahavo.
6.: Boje v pohoří Medjugorje.
10.: Divize poslána do Mostaru k ochraně hliníkových dolů, vojáci divize poskytují 7 miliónů kun pro RFSS pro nadaci Stalingrad.
4.1943: 9. – 14.: Pionier Abteilung opravuje železniční most u Dresnice.
30.: SS-Brigadeführer Karl von Oberkamp přebírá velení divize.
15.: Protipartyzánská operace Unternehmen Schwarz jižně od Mostaru, Bosna a západ Černé hory. Špatná koordinace s Italy. 
20: Dobyt Nikšič.
22.: Dobyta Podgorica.
29.: Dobyt Stavnik.
30.: Těžké boje Černá hora, Hitler vyhlašuje, že Volksdeutsche sloužící v německých ozbrojených silách získávají automaticky německé občanství.
6.1943:
Přesun do Sarajeva. Výzbroj divize posílena dodávkou 500 MG-42, 9 75 mm PaK 40 a 9 75 mm horských děl.
7.1943: Protipartyzánská operace ve velikosti praporu, severovýchodně od Sarajeva.
8.1943: Divize přesunuta do Mostaru spolu s 369. Infanterie Division. Vojáci SS píší domů, že partyzáni se "množí jako králíci".
9.1943: 2.: Dobyto partyzánské letiště Gruda, německá zpráva udává, že 1.500 chorvatských vojáků dezertovalo k partyzánům během 2 týdnů. Prinz Eugen postupuje na Dalmatské pobřeží, aby odzbrojila italské vojáky, kteří vstupují do partyzánských jednotek.
8.: Ochrana hliníkových dolů Ploca.
9.: Unternehmen Achse – odzbrojení italských jednotek a ochrana 20 letadel v Mostaru.
10.: Ochrana Dubrovniku, boje, zajato 30.000 vojáků italského IV. sboru. 
27.: Dobyt Split po 16 dnech bojů proti italským a partyzánským jednotkám.
10.
1943: 21.: Obsazen ostrov Brač k vyproštění jednotek Ustaši obklíčených partyzány. 
22.: Jednotka překlasifikována na 7. SS Division, Aufklärungs-Abteilung přesunut k V. SS Gebirgskorps.
23. – 31.: Protipartyzánská operace Unternehmen Herbstgewitter na poloostrově Peljesac.
11.1943: 8.: Unternehmen Herbstgewitter končí.
12.1943: Síla divize: 21.000.
2. – 17.: Protipartyzánská operace Unternehmen Kugelblitz v pohoří Jahorina a oblasti Rogatica - Goražde, východní Bosna.
18 .- 27.: Protipartyzánská operace Unternehmen Schnellstrum. 
1.
1944: 4.: Unternehmen Waldrausch s 1. Gebirgs Division.
6.: I. Battalion, 13. Regiment utrpěl těžké ztráty. Špatná morálka, ztráty a bojové zatížení snižují efektivitu Prinz Eugen. Byla ztraceno 250+ mrtvých, 1.100+ zraněných. 
9.: Dobyty Jajce.
10. – 31.: Divize přesunuta do oblasti Split, Dubrovnik, výcvik a reorganizace?
2. – 3.1944: Odpočinek a doplnění Dubrovnik a Sarajevo.
28.: Prinz Eugen vojáci zmasakrují 834 civilistů a zapalují 500 domů ve vesnicích Otok, Cornji, Ruda a Dolac Delnji v Dalmácii.
4.1944: 23. – 5.5.: Unternehmen Maibaum: jedna z největších protipartyzánských operací války, V. SS Gebirgs Korps ničí III. bosenský sbor u řeky Driny.
5.1944: 9.: Zničena III. Garibaldiho brigáda a XVI. Muslimská brigáda u Srebrenice.
25. – 26.: Unternehmen Rösselsprung – pokus o zajetí Tita v Drvaru. Kolona poslána do Drvaru k vyproštění tvrdě tísněných výsadkářů z SS Fallschirmjäger Abteilung 500. Dobyt Ribnik, těžké boje, partyzáni se stahují na západ.
6.1944:
Síla divize: 18.835. Protipartyzánské operace, Sarajevo, proti 1. proletářské divizi.
7.1944: Unternehmen Draufganger, Bosna.
8.1944: 20.: Rusové vstupují do Rumunska, Tito začíná postupovat na Bělehrad.
9.1944: 1. – 7.: Operation Ratweek spojenecko-partyzánská akce proti železnicím a transportům. 
8.: Bulharsko vyhlašuje válku Německu, divize v bojích u Mokra Gora, Černá hora, divize udržuje koridor Vardar, aby mohlo ustoupit 350.000 německých vojáků z Řecka.
24. – 27.: Divize přesunuta do oblasti Niš – Bělehrad k udržení linie proti Sovětům a partyzánům. 
29.: Boje proti četnikům a Bulharům. 
10.1944: Ochrana křídla jednotek ustupujících z Balkánu, těžké ztráty. 
3.: Divize bojuje proti partyzánům, četnikům, Bulharům a ruským průzkumným jednotkám. 
7.: Sověti útočí na Zajecar.
10.: Prinz Eugen trpí nedostatkem doplňovacích jednotek. Jeden dělostřelecký důstojník SS se ptá velitele baterie, proč zaměřuje hlavní děla "To nemáte zaměřovač?", velitel baterie odpovídá "My nevíme jak ho použít, jsme opravárenská rota Luftwaffe."
11. – 14.: Divize ustupuje za řeku Morava.
20.: Ústup 90 km údolím Ibar, Bělehrad dobyt Sověty. 
24.: Obranné boje, Kraljevo.
11.1944: Zbytky 21. SS začleněny do divize. 
12.: Síla divize: 6.150.
24.: Původní velitel divize Arthur Phelps zajat a zastřelen Sověty, posmrtně vyznamenán Dubovými listy, Němci opouštějí Kraljevo.
12.1944: 1.: Divize stažena do Ljboviji a Brčka.
21.: Boje Janja, Drina.

1.1945: 17.: Unternehmen Frühlingsturm – protiútok u Syrmienu.
2.1945: Boje proti partyzánům a Sovětům u Vukovaru.
3.1945: Obranná bitva, Sarajevo.
20.: Tito zahajuje ofenzívu s 80.000 muži (s podporou Sovětů) k vytlačení sil Osy z Jugoslávie.
4.1945: Obranná linie západně od Sarajeva.
5.1945: Divize kapituluje partyzánům v Cilli, Slovinsko.

Zbraně divize
Nalézt zbraně pro Prinz Eugen Division se shledávalo s obtížemi. Válka na východní frontě stále vytěžovala německé zdroje. Frontové jednotky měly přednost, protipartyzánské formace byly druholiniové. Prinz Eugen obdržel 9.000 pušek od Postschutz (pušky vysoké kvality) a různé zbraně z arzenálů poražených států. Výsledkem byl mix: belgické protitankové pušky, francouzské tanky, jugoslávská polní děla, české kulomety a italské minomety. Division Prinz Eugen byla vybavena také různými obrněnými vozidly. Kromě německých obrněných aut SdKfz 222 a 223 a útočných děl StuG lll byla vybavena různými ukořistěnými vozidly.

Složení:
SS-Freiwilligen Gebirgsjäger Regiment 13 Arthur Phelps
(čestný titul od 10.1943)
SS-Freiwilligen Gebirgsjäger Regiment 14 Skanderbeg
SS-Freiwilligen Gebirgs Artillerie Regiment
SS-Sturmgeschütz Abteilung
SS-Panzerjäger Abteilung
SS-Flak Abteilung
SS-Panzer-Abteilung
SS-Pionier Battalion
SS-Gebirgs Aufklarungs Abteilung
SS-Field Ersatz Abteilung
SS-Kavallerie-Schwadronen
SS-Gebirgs-Nachrichten-Abteilung
SS-Freiwilligen-Gebirgs-Aufklärungs-Abteilung
(později 105. pro V. SS Gebirgs Korps)
SS-Panzer-Aufklärungs-Zug
SS-Radfahr-Abteilung
SS-Kradschützen-Battalion
 

Držitelé RK:
SS-Sturmbannführer Bernard Dietsche: 17.7.1943
SS-Hauptsturmführer Franz Krombholtz: 28.3.1945
SS-Brigadeführer Otto Kumm: (Meče) 17.3.1945
SS-Sturmbannführer Eggert Neumann: 3.11.1944
SS-Obersturmführer Harry Paletta: 26.11.1944
SS-Hauptsturmführer Otto Petersen: 11.12.1944
SS-Obergruppenführer Arthur Phelps: 4.7.1943

 

Datum

Korps

Armee

Armee Gruppe

 

11.42 - 12.42

General Serbien

12. Armee

-

Srbsko

1.43

Befehlshaber Serbien

12. Armee

-

Srbsko

2.43 - 8.43

Befehlshaber Kroatien

-

E

Chorvatsko

9.43 - 11.43

XV

2. Panzer Armee

F

Split

12.43

V. SS

2. Panzer Armee

F

Sarajevo

1.44 - 7.44

V. SS

2. Panzer Armee

F

Chorvatsko

8.44 - 9.44

V. SS

2. Panzer Armee

F

Srbsko

10.44

Müller

Serbien

F

Srbsko (Niš)

11.44

Müller

E

F

Chorvatsko

12.44 - 1.45

XXXIV

E

F

Chorvatsko

2.45

LXXXXI

E

F

Chorvatsko

3.45 - 4.45

XXI

E

F

Agram

5.45

LXIX

-

OB Südost

Cilli