6. SS Gebirgs Division Nord


Vojáci z Nord Division v Karélii, Finsko.

SS Kampfgruppe Nord                           2.1941 – 9.1941
SS Division Nord                                   9.1941 – 9.1942
SS Gebirgs Division Nord                      9.1942 – 10.1943
6. SS Gebirgs Division Nord                  10.1943 – 5.1945

Velitel
SS-Brigadeführer Richard Herrmann                               28.2.1941 – 15.5.1941
SS-Brigadeführer Karl Demelhuber                                 15.5.1941 – 1.4.1942
SS-Brigadeführer Matthias Kleinheisterkamp                  1.4.1942 – 15.1.1944
SS-Gruppenführer Lothar Debes                                    15.1.1944 – 14.6.1944
SS-Obergruppenführer Friedrich-Wilhelm Krüger             14.6.1944 – 23.8.1944
SS-Standartenführer Gustav Lombard                             23.8.1944 – 1.9.1944  
SS-Gruppenführer Karl Heinrich Brenner                         1.9.1944 – 3.4.1945
SS-Standartenführer Franz Schreiber                             3.4.1945 – 8.5.1945  

Náčelník štábu
SS-Hauptsturmführer Joachim Ruoff                             5.4.1941 – 6.1941
SS-Obersturmbannführer Paul Geiser                           21.6.1941 – 1.8.1941
SS-Sturmbannführer Joachim Ruoff                              9.8.1941 – 4.1942
SS-Sturmbannführer Eugen Kunstmann                        4.1942 – 10.1942
SS-Sturmbannführer Heinz Kachle                               10.1942 – 18.9.1944
Major Bernhard-Siegfried Sander                                  9.1944 – 2.1945
SS-Haupsturmführer Georg Berger                               1.3.1945 - 1945

Když Norsko v červnu 1940 kapitulovalo, zůstaly některé norské jednotky ve svých pozicích. Skládaly se ze dvou pěších praporů a motorizované dělostřelecké baterie chránicí norsko-sovětskou hranici v provincii Finnmark. Protože Hitler nechtěl Nory nahradit jednotkami Heer, jednotky převzala 9. SS Standarte, kterou vedl SS-Obersturmbannführer Deutsch. Během jara 1941, byly vytvořeny dvě nové Standarte: 6. a 7. Kampfgruppe "Nord" byla vytvořena 24. února 1941 v Norsku jako SS-Kampfgruppe Nord ze Stab des Befehlshaber der Waffen-SS v Norsku. Tato formace byla též známa jako 6. SS-Gebirgs Division "Nord ". Byla složena z těchto jednotek: Totenkopf Standarte 6 a 7 a spojovací prapor ze 3. SS Totenkopf Division. V dubnu 1941 byl začleněn do této Kampfgruppe SS Infanterie Regiment 9. Její první akce byla ve Finsku v Laponsku v červnu 1941 a během této doby bylo rozhodnuto rozšířit jednotku na divizi. Výsledkem špatného výcviku a těžkého terénu byly velké ztráty divize u Salla. Když začal sovětský útok, divize, nyní nazývaná Brigade, byla zasazena do boje v oblasti Markajärvi-Salla. Utrpěla velké ztráty a byla zklamáním pro německé velitele von Falkenhorsta a Buschenhagena (300 mrtvých a 400 zraněných během dvou dnů). Byla okamžitě stažena na konci léta 1941 a byla odeslána k výcviku v Rakousku a na Balkáně jako Gebirgs Division. Tato divize se skládala ze čtyř praporů SS Gebirgsjäger, tří praporů Gebirgsartillerie a několika dalších menších jednotek přidaných k původně existující Kampfgruppe Nord. Byla odeslána zpět do Finska v srpnu 1942 a do října 1943 byla známa jako 6. SS-Gebirgs Division "Nord ". Byla zasazena do bojů proti Sovětům ve Finské Karélii do září 1944. V říjnu byl stažen XVIII. Gebirgskorps z Finska do Norska a do Dánska. Ve stejnou dobu byla divize oslabena a nazvána SS Kampfgruppe "Nord". Účastnila se bojů během ofenzívy v Ardenách a v lednu 1945 byla stažena do Hesenska. Jednotka byla pod stálým tlakem Američanů a byly do ní zařazeny další oddíly SS pro operace v Durynsku. V dubnu 1945 se vzdala Američanům v Bavorsku. Zajímavou jednotkou sloužící u 6. SS-Gebirgs Division "Nord " byl SS-Skijägerbataljon Norge, který byl zformován v říjnu 1942 a na konci roku 1943 rozšířen do velikosti praporu. Byl původně složen ze zkušených norských lyžařů, z nichž někteří byli převeleni z Panzergrenadier Regiment "Norge" u 5. SS Panzer Division a podnikali dlouhé hlídky a průzkumné mise v zimním terénu. Když byla "Nord" odeslána v roce 1944 na západní frontu, zbytek praporu byl zformován jako SS Panzergrenadier-Batallion 506 v Oslu.

2.1941: 24.: SS-Kampfgruppe Nord zformována v Norsku z Totenkopf Standarte 6 a 7. Někteří rekruti pravděpodobně ze stráží koncentračních táborů.
4. – 5.1941: Kampfgruppe stráží norské pobřeží u Kirkenes a Vardö.
6.1941: Kampfgruppe přidělena Armee Gruppe Nord, síla jednotky: 8.048? – 10.573?. SS-Brigadeführer Demelhuber nahrazuje SS-Brigadeführer Herrmanna ve velení SS-Nord. O 6 dnů později hlásí Herrmann, že Nord není připravena k boji a potřebuje další 2-3 měsíce výcviku. General der Kavallerie Hans Feige, velitel XXXVI. Korps, odmítá a ujišťuje Herrmanna, že jeho muži mají vysokou morálku, která překoná vojenské obtíže.
10.: Jednotka přijela do Rovaniemi.
17.: Jednotka předělána na motorizovanou divizi, začíná postup k sovětským hranicím. 
22.: Začíná operace Barbarossa.
7.1941: 1.: Německé a finské jednotky osvobozují finské území okupované Sověty a pronikají do Karélie. SS-Nord přidělena Armee Norge, síla jednotky: 9.505. Útok na sovětské pozice u Salla, po 2 útocích, během nichž je poničeno 5 SS praporů začíná sovětský protiútok. Vojáci SS-Nord zpanikaří, opouštějí své zbraně a prchají z boje, 86 mrtvých, 232 zraněných a 147 pohřešovaných. Útěk u Salla se stává poučením pro důstojníky Heer, že rasové a ideologické předpoklady nedělají automaticky dobré vojáky – jen adekvátní výcvik a příprava. SS-Nord se zúčastní neúspěšného pokusu o dobytí Murmansk železnice u Louhi.
7. – 9.1941: Divize zaujímá pozice u cesty Kiestinki – Louhi, malá jednotka podřízena velení finského generála Siilasvuo, jediná jednotka Waffen-SS s německými vojáky pod taktickým velením německých spojenců. 
8.1941: Nord utrpěla těžké ztráty v boji a úplavicí. Obdržela 700 mužů posil, naštěstí dobře vycvičené vojáky Waffen-SS.
9.1941: Jednotka pojmenována SS-Division Nord, všechny jednotky se vrátily pod velení divize.
11.1941: Divize se účastní posledního pokusu o přerušení Murmanské železnice u Louhi.
9.1941 – 9.1944: Účast na statických bojích v oblasti Kiestinki - Louhi, hlídky a obrana proti sovětským útokům.
6.1942: 17.: Přestavba na Gebirgs Division. Rozhodnuto bylo již v lednu, ale provedeno až v červnu.
8.1942:
Návrat do Finska.
9.1942: Divize přejmenována na SS-Gebirgs-Division Nord
Norský dobrovolník Waffen-SS Gust Jonassen začíná formovat elitní lyžařskou jednotku.
2.
1943: SS-Freiwilligen-Schikompanie Norge přidělena divizi.
7.1943: Waffen-SS SS-Schijäger Jonassen zabit v boji.
10.1943: Někteří důstojníci převeleni do 13. SS Handschar.
2
2.: Přejmenována na 6. SS-Gebirgs-Division Nord.
Norská policejní Kompanie 2 přidělena Skijäger jednotce.
1.
1944: Waffen-SS SS-Schijügers rozšířeni na Battalion.
2.1944: Sturmgeschütz Battalion přesunut do 18. SS Horst Wessel.
3. – 4.1944: Norská policejní rota 2 stažena, nahrazena 150 muži roty 3.
6.1944: 25.: Sovětský útok, norští dobrovolníci utrpěli těžké ztráty (135 z 300), Kaprolat, přeživší přiděleni SS-Polizei-Grenadier-Batallion (mot) 506.
9. – 11.1944: Finsko uzavírá příměří se SSSR. Divize kryje ústup 20. Gebirgs Armee. Srážky s finskými jednotkami během 1.600 km pochodu do Norska.
12.1944: Cesta Norsko – Dánsko - Německo.
1.1945: Boje v Ardenách, SS-Kampfgruppe Schreiber (část SS-Gebirgsjäger-Regiment 12) přidělena 361. Volksgrenadier Division, infiltruje do pozic US VI. Corps a drží Wingen-sur-Mer do příchodu tankových posil z Armee Gruppe G. Těm se však nepodaří proniknout a vojáci z Wingen-sur-Mer se musí probít z obklíčení. Kampfgruppe Wingen ztrácí 500 mužů ze 725,
ale probojuje se k německým liniím. Zbytek divize přijel příliš pozdě, ale SS-Gebirgsjäger-Regiment 11 obkličuje a ničí šest rot z US 157. Infantry Regiment severně od Reipertswilleru koncem ledna.
2.1945:
Divize hlídkuje a brání se ve Vogézách.
3.
1945: Divize přesunuta do oblasti Saar - Moselle. Obranné boje proti US 3. Army.
4.1945: Ústup přes Worms, Boppard a Rýn do Německa.
5.1945: Nord kapituluje před Američany v Bavorsku.


Složení:

SS-Gebirgs-Jäger-Regiment 11 "Reinhard Heydrich"
SS-Gebirgs-Jäger-Regiment 12 "Michael Gaissmair"
SS-Panzer-Grenadier-Batallion 506 (zformován z
SS-Skijägerbataljon Norge v
Oslo)
SS-Infanterie-Regiment (mot) 5
SS-Infanterie-Regiment 9 (odebrán z divize v roce 1943)
SS-Schützen-Abteilung (mot) 6
SS-(Gebirgs-) Panzerjäger-Abteilung 6
SS-Sturmgeschütz-Batterie 6
SS-Gebirgs-Artillerie-Regiment 6
SS-Flak-Abteilung 6
SS-Gebirgs-Nachrichtenabteilung 6
SS-Gebirgs-Aufklärungsabteilung (mot) 6
SS-Ski-Jäger-Kompanie "Norge" (u Auflärungsabteilung 6)
SS-Gebirgs-Pionier-Abteilung 6
SS- og Politikompani

Držitelé RK:

SS-Obersturmführer Hans Bauer: 5.4.1945

SS-Gruppenführer Karl-Heinrich Brenner: 31.12.1944

SS-Hauptsturmführer Günther Degen: 7.10.1944

SS-Obergruppenführer Friedrich Wilhelm Krüger: 30.9.1944

SS-Hauptsturmführer Gottleib Renz: 12.8.1944 

SS-Standartenführer Franz Schreiber: 26.12.1944

 

 

Datum

Korps

Armee

Armee Gruppe

 

6.41 - 7.41

XXXVI

Armee Norwegen

-

Finsko

8.41

záloha

Armee Norwegen

-

Finsko

9.41

XXXVI

Armee Norwegen

-

Finsko

10.41 - 1.42

III. finnische Korps

Armee Norwegen

-

Finsko

2.42 - 6.42

III. finnische Korps

Armee Lappland

-

Finsko

7.42

III. finnische Korps

20. Gebirgs Armee

-

Finsko

8.42 - 7.44

XVIII

20. Gebirgs Armee

-

Finsko

8.44 - 11.44

XVIII

20. Gebirgs Armee

-

Finsko, Norsko

12.44

záloha

20. Gebirgs Armee

-

Norsko*

1.45 - 2.45

LXXXX

1. Armee

G

Landau/Lothringen

3.45

LXXXII

1. Armee

G

Trier, Mosel

4.45

záloha

7. Armee

G

Rhein

* 27.12.44 - 11.1.45 přesunuta z Norska k Heeresgruppe G

Generaloberst Lothar Rendulic a SS-Obersturmführer z divize Nord.  

  Dopisovatelé z SS-Standarte Kurt Eggers u divize Nord, severní Rusko, 1942.

 Reichsführer SS Heinrich Himmler mluví k vojákům 6 SS-Gebirgsdivision Nord v Oslu 1943.