5. SS Panzer Division Wiking

 
Panthery divize Wiking v Rusku.

SS-Division (mot) Germania                               11.1940 – 1.1941
SS-Division (mot) Wiking                                   1.1941 – 11.1942
SS-Panzergrenadier-Division Wiking                   11.1942 – 10.1943
5. SS-Panzer-Division Wiking                            10.1943 – 5.1945 

Velitel
SS-Obergruppenführer Felix Steiner                               12.1.1940 – 1.5.1943
SS-Obergruppenführer Herbert Gille                               1.5.1943 – 6.8.1944
SS-Oberführer Edmund Deisenhofer                               6.8.1944 – 8.1944
SS-Standartenführer Rudolf Mühlenkamp                        8.1944 – 9.10.1944
SS-Oberführer Karl Ullrich                                             9.10.1944 – 5.5.1945

Náčelník štábu
SS-Sturmbannführer Günther Ecke                                3.1941 – 7.9.1941
SS-Haupsturmführer Erwin H. Reichel                            9.1941 – 1942
SS-Sturmbannführer Manfred Schönfelder                      1942 – 1.7.1944
SS-Sturmbannführer Richard Pauly                               1.8.1944 – 8.1944
Major Kleine                                                                8.1944 - ?
Major Braun                                                                1945
SS-Sturmbannführer Willi Klose                                    1945

Jednou z divizí s největší bojovou reputací u Waffen-SS byla divize Wiking. Sloužila výhradně na východní frontě a získala si respekt armády, SS a vojáků Rudé armády se kterými vybojovala nejtěžší bitvy tohoto bojiště. Divize byla zformována v prosinci 1940 kolem kádrů z Germania Regiment, který byl původně částí SS-VT a byla složena hlavně z dobrovolníků z okupovaných západních zemí. Název "Germania" byl změněn v lednu 1941 na "Wiking" a do této jednotky byly začleněny další dvě Standarte. Standarte "Nordland" s 294 norskými dobrovolníky a Standarte "Westland" s 216 Dány a několika Holanďany. Finský prapor "Nordost" také sloužil v této divizi, ačkoliv jeho muži nebyly motivováni politicky. Prvním velitelem divize byl Felix Steiner, který vedl tuto divizi do května 1943. Během této doby si divize získala takovou pověst, že jejím jediným konkurentem byla divize Das Reich. Výcvik divize probíhal v Truppen-Übungsplatz Heuberg, ale protože tito dobrovolníci byli prvními cizinci, byli vystaveni diskriminaci a následovalo mnoho stížností, kteří měli menší práva a víc služeb. Steiner okamžitě tuto praxi zrušil a vybavil jednotku prvotřídní výzbrojí. První boj přišel v červnu 1941, kdy byly pluky Germania, Nordland a Westland spolu s dělostřeleckým, průzkumným, ženijním, protitankovým a spojovacím plukem pod novým jménem "Wiking" odesláni do operace Barbarossa jako část Armee Gruppe Süd. Síla divize dosahovala 19.000 mužů. Pronikla přes Lemberg a Tarnopol a v červenci dobyla Žitomir. Ještě v tomto měsíci pomáhala obklíčit sovětské jednotky v Umaňské kapse. Překročila Dněpr a v listopadu dosáhla Rostova, kde ji zastavili Sověti. Zde se vyčerpaní Němci zakopali a čekali na sovětský útok. Wiking byla vytlačena z Alexejevky a nakonec se zakopala za řekou Mius. Během prvních měsíců roku 1942 byli sovětské jednotky v této oblasti zastaveny díky divizím Waffen-SS bojujícím v této oblasti. Wiking zůstala na východní frontě a obdržela další Panzer Regiment (zformovaný v Sennelageru v dubnu 1942) pod velením SS-Sturmbannführer Mühlenkampa, kdežto Leibstandarte, Das Reich a Totenkopf byly staženy k doplnění. Wiking dobyla Rostov spolu s 13. Panzer Division a 125. Infanterie Division a pronikla na Kavkaz až k řece Těrek. V srpnu dobyla ropná pole v Majkopu. Jižně od Stalingradu, který obklíčilo Sověti byla divize Wiking v nebezpečí obklíčení a stáhla se do Rostova. V březnu 1943 byl Nordland Regiment stažen z divize Wiking k vytvoření nové divize (11. SS Freiwilligen Panzergrenadier Division) a Finský prapor byl též stažen a nahrazen estonským praporem "Narwa" a Holanďany, Belgičany a Němci. Během léta 1943 byla divize stále v obraně a v Čerkasském kotli se Wiking a Wallonien Brigade SS-Oberführer Leona Degrella ocitly v obklíčení, ale i když ztratily tanky a těžké zbraně, podařilo se zachránit 35.000 mužů z 56.000. Zbytek byl stažen do Cholmu k doplnění, ale jen 4.000 mužů divize zůstalo v Rusku jako Kampfgruppe. V červenci byla tato Kampfgruppe poslána na frontu na Visle v Polsku, kde absolvovala těžké boje a na konci roku byla odeslána do Maďarska, kde byl IX. SS Korps obklíčen v Budapešti. Wiking a Totenkopf měly zachránit obklíčené divize, ale když neměly úspěch, byly zasazeny do útoku severně od Balaton. Wiking byla stažena do Československa, kde se vzdala Sovětům.

4.1940: 20.: SS-Standarte Nordland zformovaná z dánských a norských dobrovolníků, umístění Vídeň a Klagenfurt.
9.1940: Himmler rozkazuje vytvořit divizi z holandských, vlámských, dánských a norských dobrovolníků.
12.1940: Divize formována, výcvik v Truppen-Übungsplatz Heuberg; Germania Regiment z 2. SS Das Reich se stává základem nové jednotky. Do divize jsou začleněny jednotky holandských a vlámských dobrovolníků SS-Regiment Westland [jako SS-Panzergrenadier Regiment 9 Westland a SS-Standarte Nordland (SS-Panzergrenadier Regiment Nordland a později 11. SS Division).
20.: Hitler pojmenuje divizi SS-Division Wiking

1.1941: 6.: Velitel divize Steiner navštěvuje Westland Regiment.
2.1941: Finnisches Batallion přidělen divizi.
3.1941: Výcvik Truppen-Ubungsplatz Heuberg.
4.1941: 1.: Přesun do Heubergu, výcvik za užití ostré munice, Wiking připravena k boji.
5.1941: Přesun do Polska.
6.1941: Síla jednotky: 19.377 včetně 631 Holanďanů, 294 Norů, 216 Dánů a 400+ Finů, divize zmasakruje 402 Židů u Žitomiru.
5.: Finští dobrovolníci začleněni do divize.
22.: Začíná operace Barbarossa.
29.: První boje u Tarnopolu jako část Armee Gruppe Süd, Westland Regiment na čele útoku.
30.: Dobyt Lemberg, velitel Westland Regiment SS-Standartenfuhrer Helmar Wackerle zabit v boji.
7.1941: 8.: Postup na Kozmin.
8.1941: Boje na Dněpru, dobytí předmostí.
3.: Obklíčena Ulman.
8. – 16. Boje s Hermann Göring Regiment u Korsuně.
21.: Překročení Dněpru u Dněpropetrovsku.
10.
1941: 10.: Přesun z III. Panzer Korps k XIV. Panzer Korps, postup na Melitopol.
11.1941: 5.: Postup přes Šachty.
7.: Dobyt Oktjabrsk.
23.: Sovětský protiútok.
12.1941: Divize stažena na zimní obrannou linii na Mius.
1.
1942: Wiking umístěn na Miusu.
7.1942: Divize se zúčastní německé letní ofenzívy útokem na Rostov, čelo útoku na kavkazská ropná pole.
11.1942: Wiking přeměněna na Panzergrenadier Division, zaujala pozice podél řeky Těrek.
12.1942: Síla divize: 15.928.
1.
1943: Ústup k Manyči.
2.1943: 15.: Obranná bitva jižně od Izymu.
3.1943: I Battalion z Estnische Legion je přidělen divizi a pojmenován SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier-Batallion Narwa.
5.1943: Nordland Regiment přesunut k zformování 11. SS Nordland.
10.1943: Wiking přestavěna na Panzer Division, vysoká čest pro neněmeckou jednotku.
11. - 12.1943: Divize umístěna u Čerkass, síla: 14.647.
1.
1944: 25.: 60.000 Němců obklíčeno u Čerkass.
2.1944: Sověti obklíčili 6 německých divizí. SS-Panzer Regiment 5 síla: 150 obrněných bojových vozidel. 7.: Wiking přesunuta z východní do západní části kapsy k průlomu k německým liniím.
9.: Čerkasská kapsa má jen 60 km2.
10.: Korsun evakuován.
16.: 5. SS (s Legion Wallonie) prolamuje obklíčení, divize je nyní jen Kampfgruppe, ale 34.000 Němců uniká z obklíčení.
3.1944: 16.: Germania a Westland Regiment postupují skrz Kovel.
4.1944: SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier-Batallion Narwa přesunut k 20. SS Division.
4.: Wiking bojuje u Kovelu.
9.1944: Síla divize: 17.368, divize doplněna v Heidelageru.
22.: Sověti zahajují operaci Bagration.
7.1944: 1.000 vojáků z SS-Ausbildungs und Ersatz Abteilung Regiment 14 přiděleno divizi.
8.1944: Modlin, jako část IV. SS Panzerkorps.
15.: 2. Kompanie, 1. Battalion, 5. SS Panzer Regiment bojuje proti Varšavskému povstání.
9.
1944: 11.: IV. SS-Panzerkorps a 19. Panzer Division jsou zatlačeni Sověty z předměstí Praga přes Vislu.
10.1944: 10.: IV. SS-Panzerkorps (SSTK a Wiking) ustupuje k Modlinu.
2.: Varšavské povstání potlačeno.
12.1944: Síla divize: 14.800.
24.: Budapešť obklíčena Sověty, Wiking přesunuta do Maďarska.
1.
1945: 1. – 11.: IV. SS Panzer Korps selhává v pokusu vyprostit Budapešť.
18.: Divize ustavuje obrannou linii v lese Bakony, Maďarsko.
2.1945: Obranné boje, Maďarsko.
3.1945: 5.: Zahájena operace Jarní probuzení.
13.: Sověti a bahno zastavuje postup.
16.: Sovětský protiútok.
4.1945: Wiking jednotka brání KZ Dachau?, mnoho kapitulujících vojáků je zmasakrováno.
13.: Rusové dobývají Vídeň.
17.: 1. Ungarische SS-Schi Battalion přidělen divizi u St. Margarethen, Rakousko.
5.1945: Divize kapituluje Sovětům.

Složení:

Stab der Division
SS-Panzer-Grenadier-Regiment 9 "Germania"
SS-Panzer-Grenadier-Regiment 10 "Westland"
SS-Panzer-Grenadier-Regiment "Nordland" (stažen z divize 1943)
estnisches SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier-Batallion "Narwa" (stažen 1944)
Finnisches Freiwilligen-Batallion def Waffen-SS
SS-Sturmbrigade "Wallonien"
SS-Panzer-Regiment 5
SS-Panzerjager-Abteilung 5
SS-Sturmgeschutz-Abteilung 5
SS-Sturmgeschutz-Batterie 5
SS-Panzer-Artillerie-Regiment 5
SS-Flak-Abteilung 5
SS-Werfer-Abteilung 5
SS-Panzer-Nachrichten-Abteilung 5
SS-Panzer-Aufklarungs-Abteilung 5
SS-Panzer-Pionier-Batallion 5
I./SS-Panzer-Grenadier-Regiment 23 "Norge"
I./SS-Panzer-Grenadier-Regiment 24 "Danmark"

Datum

Korps

Armee

Armee Gruppe

Oblast

3.41

Wehrkreis VII

-

-

Německo

4.41

XXIV

11. Armee

C

Německo

5.41

Wehrkreis V

2. Panzergruppe

-

Německo

6.41 - 8.41

XIV

1. Panzergruppe

Süd

Tarnopol, Kyjev

9.41 - 10.41

III

1. Panzergruppe

Süd

Kyjev, Rostov

11.41 - 5.42

XIV

1. Panzer Armee

Süd

Mius (Taganrog)

6.42

XIV

-

Süd

Mius (Taganrog)

7.42

LVII

-

Süd

Jižní Rusko

8.42

LVII

1. Panzer Armee

A

Kavkaz

9.42

LVII

17. Armee

A

Kavkaz

10.42 - 11.42

LII

1. Panzer Armee

A

Kavkaz

12.42

III

1. Panzer Armee

A

Kavkaz

1.43 - 2.43

LVII

4. Panzer Armee

Don

Manyč

3.43 - 5.43

XXXX

1. Panzer Armee

Süd

Izjum, Charkov

6.43

XXIV

1. Panzer Armee

Süd

Izjum, Charkov

7.43

záloha

1. Panzer Armee

Süd

Izjum, Charkov

8.43

XXXX a LVII

1. Panzer Armee

Süd

Izjum, Charkov

9.43 - 12.43

III

8. Armee

Süd

Dněpr

1.44 - 3.44

XI

8. Armee

Süd

Cerkassy

4.44

LVI

2. Armee

Mitte

Kovel

5.44 - 7.44

přestavba

-

Mitte

Heidelager

8.44 - 12.44

IV. SS

9. Armee

Mitte

Modlin

1.45

záloha

6. Armee

Süd

Maďarsko

2.45 - 4.45

IV. SS

6. Armee

Süd

Maďarsko

5.45

IV. SS

-

Ostmark

Graz

  

 Panther divize Wiking, Varšava, 1944.