4. SS Panzer Grenadier Division Polizei Division


Vojáci Polizei Division na východní frontě.

Polizei Division                                                 9.1940 – 2.1942
SS Polizei Division                                            2.1942 – 6.1943
SS Polizei Panzergrenadier Division                   6.1943 – 10.1943
4. SS Polizei Panzergrenadier Division               10.1943 – 5.1945

Velitel
Generalleutnant der Polizei Konrad Hitschler                              1.9.1940 - 8.9.1940
SS-Obergruppenführer Karl von Pfeffer-Wildenbruch                     8.9.1940 - 10.11.1940
SS-Gruppenführer Arthur Mülverstadt                                         10.11.1940 - 8.8.1941
SS-Obergruppenführer Walter Krüger                                         8.8.1941 - 15.12.1941
Generaloberst der Polizei Alfred Wünnenberg                             15.12.1941 - 17.4.1943
SS-Brigadeführer Fritz Freitag                                                   17.4.1943 - 1.6.1943
SS-Brigadeführer Fritz Schmedes                                              1.6.1943 - 18.81943
SS-Brigadeführer Fritz Freitag                                                   18.8.1943 - 20.10.1943
SS-Oberführer Friedrich-Wilhelm Bock                                       20.10.1943 - 19.4.1944
SS-Brigadeführer Jürgen Wagner                                               19.4.1944 - *.5.1944
SS-Oberführer Friedrich-Wilhelm Bock                                       *.5.1944 - 5.7.1944
SS-Brigadeführer Hebert-Ernst Vahl                                           5.7.1944 - 22.7.1944
SS-Standartenführer Karl Schümers                                          22.7.1944 - 16.8.1944
SS-Oberführer Helmuth Dörnder                                                16.8.1944 - 22.8.1944
SS-Brigadeführer Fritz Schmedes                                              22.8.1944 - 27.11.1944
SS-Standartenführer Walter Harzer                                            27.11.1944 - 1.3.1945
SS-Standartenführer Fritz Göhler                                               1.3.1945 - 3.1945
SS-Standartenführer Walter Harzer                                            3.1945 - 8.5.1945

Náčelník štábu
SS-Obergruppenführer Walter Krüger                  1.9.1940 – 10.9.1940
SS-Oberführer Nikolaus Heilmann                      10.9.1940 – 6.1941
Major Reimann                                                 21.6.1941 – 1942
SS-Obersturmbannführer Erich Braun                 24.2.1943 – 4.1943
SS-Sturmbannführer Walter Blume                     4.1943 – 7.1943
SS-Standartenführer Rüdiger Pipkorn                 7.1943 – 10.1943
SS-Hauptsturmführer Helmut Kordts                   10.1943 – 1.1.1944
SS-Obersturmbannführer Wilhelm Radtke           1.7.1944 – 1945
Major Otto Kleine                                             1945

Tato divize byla složena z příslušníků Ordnungspolizei a byla založena Hitlerem 18. září 1939. 15.803 členů Ordnungspolizei bylo povoláno do této nové divize a podrobeno výcviku v Truppen-Übungsplatz Wandern pod velením SS-Obergruppenführer und Generalleutnant der Polizei Karla von Pfeffer-Wildenbrucha. Divize však nebyla elitní formací a nebyla používána jako další divize Waffen-SS. Také personál této divize nebyl na úrovni ostatních divizí Waffen-SS. Po výcviku byla přesunuta na Westwall (Neu Breisach-Neuenburg Waldkirch-Emmendingen). Při invazi do Francie byla divize v záloze v Reutlingenu a Tübingenu, zatímco Leibstandarte Adolf Hitler čekala na holandské hranici připravena k postupu obranou rozbitou leteckými výsadky. Polizei se zúčastnila první akce 9. a 10. června, když překročila řeku Aisne a Ardenský kanál a po několika střetech postoupila do oblasti lesu Argonne. Zde bojovala s ustupujícími Francouzi a 20. června 1940 dobyla město Les Islettes. Ve Francii zůstala do 27. června, kdy byla přesunuta do východního Pruska. Zde byla přidělena k Armee Gruppe Nord, kde během počáteční fáze operace Barabarossa, zůstala v záloze, ale brzy zasáhla do bojů na Luze. Zde spolu s 269. Infanterie Division držela předmostí proti pěti sovětským divizím. Během bojů v lesích a bažinách ztratila 2.000 mužů. 10. srpna dobyla město spolu s 9., 96. a 122. Infanterie Division. V říjnu divize bojovala u Leningradu a koncem února 1942 byla oficiálně začleněna do Waffen-SS. V lednu až březnu 1942 bojovala divize na řece Volchov a měla hlavní zásluhu na zničení 2. sovětské útočné armády, což zvýšilo její bojovou pověst. V lednu 1943 byla divize jižně od Ladožského jezera a bránila se zde sovětským protiútokům. V únoru 1943 bojovala proti Sovětům západně od Kolpina. Během tohoto času obdržela titul SS-Polizei-Panzergrenadier-Divison a jádro divize bylo přesunuto k výcviku do Čech, na Moravu a Slezsko. Zbytek divize byl redukován na Kampfgruppe SS-Polizei-Divison a byla mu přidělena obranná role v severním sektoru od dubna 1943 do 21. května 1944, kdy byla rozbita. Nově zformovaná 4. SS Polizei-Panzergrenadier Division měla nyní kompletní výcvik a část byla odeslána do hor severního Řecka k protipartyzánské službě a zde se zúčastnila represálií proti partyzánům, kteří napadli německý konvoj v průsmyku Klissura. Divize byla přemístěna do Bělehradu k posílení sektoru 4. Panzer Armee. V lednu 1945 byla stažena a následovaly velmi těžké boje na Slovensku a 21. ledna byla divize přesunuta do Štětínu v severním Německu. Odtud byla poslána do bojů v Pomořanech a později do Gdaňsku proti útočícím sovětským jednotkám. Zde byla obklíčena v oblasti Gdaňsk – Gotenhafen a v těžkých bojích utrpěla velké ztráty, než byla po moři přesunuta na poloostrov Hela a do Swinemünde. Byla poslána jihozápadně od Štětínu, poté bojovala severně od Berlína a nakonec překročila Labe u Wittenberge-Lenzenu a vzdala se Američanům.

10.1939: Divize vytvořena v Truppenübungsplatz Wandernas jako Polizei-Division. 15.000 členů Ordnungspolizei bylo přiděleno divizi, okupační služba v Polsku.
11. – 12.1939: Okupační služba v Polsku.
2.
1940: Výcvik v Truppen-Übungsplatz Wandern.
5.1940: 10.: Fall Gelb – německá invaze do Francie, 4. SS v záloze v Tübingenu jako část Armee Gruppe C.
6.1940: Francouzské tažení.
9.: První boje na řece Aisne a kanálu Ardenne.
10.: Les Argonne, překročení řeky Aisne.
14.: Paříž kapituluje.
20.: Divize umístěna v záloze do 6.1941.

1.1941: 17.: Polizei-Division přesunuta z administrativy policie do SS.
6.1941: Divize síla: 17.347.
27.: Divize přesunuta na východní frontu do zálohy Armee Gruppe Nord.
Těžké boje na předmostí Luga, divize ztrácí 2.000 vojáků.
7.1941: Boje, Luga.
8.1941: Útok na sovětské pozice u Lugy s 269. Infanterie Division, Polizei Division ztrácí 2.000 mužů.
8.: Velitel divize Mülverstedt zabit v boji.
1.
1942: Boje na řece Volchov.
2.1942: Boje na řece Volchov.
24.: Jednotka oficiálně zařazena do Waffen-SS jako SS-Polizei-Division, příslušníci divize nosí dále na uniformách Waffen-SS policejní emblém.
3.1942: Boje na řece Volchov, divize redukována na Kampfgruppe SS Polizei. Další jednotky staženy k doplnění na Panzergrenadier Division
12.1942: Síla divize: 13.299.
1.
1943: Boje jižně od Ladožského jezera.
2.1943: Divize ustupuje západně od Kolpina.
3.1943: Všechny německé policejní pluky dostávají před svůj název SS.
4.1943: Začíná konverze na Panzergrenadier Division.
5.1943: Zajišťovací služba, Polsko.
6.1943: Jednotka přejmenována na Panzer-Grenadier Division, protipartyzánská služba.
7.1943: 15.: 2 regimenty přesunuty na Balkán.
8.1943: Protipartyzánská služba, Balkán.
9.1943: Divize odeslána jižně od Bělehradu k výcviku a ochraně proti spojeneckému vylodění na Balkán.
10.1943: Někteří důstojníci divize převeleni k 13. SS Handschar.
12.1943: Saloniki, Řecko, síla divize: 16.000.
1. – 2.
1944: Protipartyzánská služba, Řecko.
3.1944: Saloniki, Florina a Kozani, Řecko, stává se částí administrativní oblasti Salonika-Aegean s bulharskou 7. pěší divizí pod LXXXXI. Armee Korps.
4.1944: Protipartyzánská služba proti řecké ELAS, severní Řecko, zločiny u Larissy (?) po napadení německého konvoje v Klissuře.
5.1944: Kampfgruppe SS Polizei rozpuštěna.
7.1944: Protipartyzánská služba, boje s EDES, řeckou royalistickou organizací, síla divize: 16.000.
8.1944: Divize přesunuta do oblasti Gdaňsk.
9.1944: Těžké ztráty, Gdaňsk, síla divize: 9.000.
25.: Obranná bitva proti Sovětům u Turnu Severin, spolu s 1. Gebirgs Division uniká obklíčení?
1.
1945: Divize ustupuje na Slovensko.
2.1945: Boje Pomořany, Gdaňsk?
4.1945: Část divize bojuje v bitvě o Berlín.
5.1945: Zbytky divize se vzdávají Američanům u Wittenberge-Lenzen.

1939:
Polizei Regiment 1, 2, 3
Artillerie Regiment 500 (Heer)

1943:
SS-Panzergrenadier Regiment (Polizei-Division) 1, 2, 3                                                                                                      

1944:

SS-Panzer-Grenadier-Regiment 7
SS-Panzer-Grenadier-Regiment 8
SS-Panzer-Abteilung 4
SS-Panzerjäger-Abteilung 4
SS-Sturmgeschütz-Abteilung 4
SS-Artillerie-Regiment 4
SS-Flak-Abteilung 4
SS-Nachrichten-Abteilung 4
SS-Panzer-Aufklärungs-Abteilung 4
SS-Pionier-Batallion 4
 

Datum

Korps

Armee

Armee Gruppe

 

5.40

záloha

OKH

 

Tübingen

6.40

XVII

12. Armee

A

Aisne

7.40

XII

1. Armee

C

Burgundsko

8.40 - 10.40

XXII

2. Armee

C

Paříž

11.40 - 12.40

XXXIX

1. Armee

D

Francie

1.41 - 2.41

LIX

1. Armee

D

Francie

3.41 - 6.41

XXXV

1. Armee

D

Francie

7.41

záloha

-

Nord

Nevel

8.41

LVI

4. Panzergruppe

Nord

Luga

9.41

L

4. Panzergruppe

Nord

Leningrad

10.41 - 2.42

L

18. Armee

Nord

Leningrad

3.42 - 7.42

I

18. Armee

Nord

Leningrad

8.42 - 9.42

L

18. Armee

Nord

Leningrad

10.42

LIV

11. Armee

-

Leningrad

11.42 - 2.43

LIV

18. Armee

Nord

Leningrad

3.43

L

18. Armee

Nord

Leningrad

4.43 - 11.43

LIV

18. Armee

Nord

Leningrad

12.43

Befehlshaber Saloniki/Ägäis

-

E

Saloniki

1.44 - 7.44

Oberfeldkommandantur 395

-

E

Saloniki

8.44

XXII

E

F

Bělehrad

9.44

XXIX

-

Südukraine

Sedmihradsko

10.44

LVII

3. ungarische Armee

Süd

Maďarsko

11.44

IV

6. Armee

Süd

Maďarsko

12.44

LVII

6. Armee

Süd

Maďarsko

1.45

IV

8. Armee

Süd

Maďarsko

2.45

XXXIX

11. Armee

Weichsel

Pomořany

3.45

VII

2. Armee

Weichsel

západní Prusko

4.45

Hela

Armee Ostpreussen

-

Hela

* Kampfgruppe SS Polizei Division:

Datum

Korps

Armee

Armee Gruppe

 

12.43

L

18. Armee

Nord

Leningrad

1.44

III

18. Armee

Nord

Leningrad

2.44 - 3.44

XXVIII

18. Armee

Nord

Leningrad

4.44

VI. SS

16. Armee

Nord

Polock