38. SS Panzer Grenadier Division Nibelungen

SS-Standartenführer Hans Kempin                                 1.3.1945 – 15.3.1945
SS-Obersturmbannführer Richard Schulz-Kossens          15.3.1945 – 4.1945
SS-Brigadeführer Heinz Lammerding                              4.1945 (přidělen, ale nikdy nevelel)
SS-Brigadeführer Karl Reichsritter von Oberkamp            4.1945 (přidělen, ale nikdy nevelel)
SS-Gruppenführer Martin Stange                                   4.1945 – 8.5.1945

38. SS Panzer Grenadier Division byla zformována v březnu 1945 z personálu SS-Junkerschule Bad Tölz, kde byl Himmlerův osobní strážní prapor. Skládal se z 8.000 17-tiletých mladíků a zbytků z 30. SS Waffen Grenadier Division. Byli v ní též někteří vojáci z 6. a 12. SS Division. Tato formace byla určena k boji na Západě pod názvem "Junkerschule", ale to se již nepodařilo realizovat. Malá část divize bojovala u Landshutu a Oberwoessenu do kapitulace před Američany na počátku května 1945. Její síla v tuto dobu byla 2.700 mužů v sedmi praporech.

7.4.1945: Nibelungen byla připravována k boji v okolí Bad Tölz. V tuto dobu se skládala ze 7 praporů, jen 2 byly v plné síle, 3 měly střední sílu, jeden velmi slabý a poslední velmi vyčerpaný. Během následujících týdnů byli do divize začleněni muži z rozpuštěné 30. SS Division "Weissruthenien", což zvýšilo její bojovou hodnotu. Byli zde také začleněni příslušníci 6. SS Gebirgs Division "Nord" a jeden prapor byl vytvořen z členů Hitlerjugend.
9.4.1945:
K divizi byl přičleněn Begleit Battalion Reichsführer-SS.
24.4.1945:
38. SS je plně připravena k boji a odeslána na frontu k Dunaji v jižním Bavorsku. Je začleněna pod velení XIII. SS Korpsu.
25.4.1945:
38. SS dosahuje frontu XIII. SS Korpsu a je začleněna na pravém křídle Korpsu podél Dunaje od Vohburg do Kelheimu v délce 20 km. Později byla fronta 38. SS rozšířena na 35 km k Regensburgu. Zde 38. SS tvrdě odporovala lehčím útokům.
26.4.1945:
38. SS je stažena pod těžkým tlakem Spojenců na novou obrannou linii 10 km jižně od Dunaje.
27.4.1945:
Divize je stále pod velmi silným tlakem Američanů.
28.4.1945:
38. SS ustoupila o dalších 12 km.
29.4.1945:
38. SS se přesunuje přes řeku Isar a skrz Landshut. Poté zakládá další obrannou linii jižně od Landshutu. V této době tvrdě útočí americké jednotky na její křídla.
30.4.1945:
38. SS ustupuje o 18 km zpět na další obrannou linii, 17 km dlouhou a 18 km severozápadně od Pastettenu.
1.5.1945:
Další ústup, nejdříve jihozápadně od Pastettenu a poté pod tlakem amerických jednotek 20 km severovýchodně od Wasserburgu.
2.5.1945:
38. SS zastavuje na chvíli americký postup v extrémně těžkých bojích, ale poté opět tvrdě útočí US 20th Armor Division.
3.5.1945:
Další ústup o 20 km k Chiemsee, divize se začíná rozdělovat.
4.5.1945:
Zbytky 38. SS se přeskupují a ustavují další obrannou linii západně od Oberwössenu. Zde v těžkých bojích odolávají americkému útoku na město z východu a poté ze severozápadu. 38. SS klade odpor do posledních hodin.
5.5.1945:
Poslední lehké boje před zastavením palby.
8.5.1945:
38. SS Grenadier Division "Nibelungen" se vzdává Američanům.

Složení:

 1. SS Panzergrenadier Regiment 95
  SS Panzergrenadier Regiment 96
  SS Artillerie Abteilung 38
  SS Panzerjäger Abteilung 38
  SS Pionier Abteilung 38
  SS Ausbildung und Ersatz Abteilung 38

Datum

Korps

Armee

Armee Gruppe

4.45

formování

-

OKW