30. Waffen Grenadier Division der SS (weissruthenische Nr. 1)

Schutzmannschaft Brigade Siegling
30. Waffen Grenadier Division der SS (russische Nr.2)
Waffen Grenadier Brigade der SS (weissruthenische)
30. Waffen Grenadier Division der SS (weissruthenische Nr.1
)

Velitel
SS-Standartenführer Hans Siegling         18.8.1944 – 31.12.1944

Náčelník štábu
SS-Hauptsturmführer Albert Löffler          ? – 31.12.1944

Jednotka složená z Rusů, Bělorusů, Poláků, Ukrajinců, Tatarů a Arménů spolu s německým policejním velením známá jako Polizei Gebiets Kommandantur Lida, Wileika a Minsk, 30. Waffen Grenadier Division der SS nikdy nedosáhla plných stavů a byla špatně vyzbrojená, navíc v ní vládly jazykové problémy. 30. SS Division byla jen jednotkou Waffen-SS ze slovanských dobrovolníků, sloužící ve Francii k proti partyzánským operacím. Ačkoliv by většina mužů z jednotky raději vstoupila do francouzského odboje, než proti němu bojovala. Tato divize (původně známá jako Siegling Brigade) byla zformována v červenci 1944 pod policejním velením jako Schuma Brigade. Její personál byl převzat z ruských bezpečnostních jednotek: 1. Regiment z Schuma Battalion 57, 60, 61 a Polizei-Gebiets-Kommandantur Minsk, 2. Regiment z Schuma Battalion 62, 63, 64 a Polizei-Gebiets-Kommandantur Glebokie-Lida, 3. Regiment z Slusk, Baranoviči a Vilejka, 4. Regiment z Polizei-Gebiets-Kommandantur Slonim a Polizei-Führer Pripjet, jezdecké a dělostřelecké jednotky z Schuma Battalion 68 a 56. Tato jednotka byla začleněna do Waffen-SS v srpnu 1944 a téměř okamžitě u ní začali vzpoury a dezerce. Divize v srpnu začala s výcvikem, ale když se muži dozvěděli, že mají odjet plnit protipartyzánskou službu do Francie, propukly další dezerce. Vzpoura vyvrcholila 27. srpna 1944, kdy polští a ruští příslušníci 2. Battalionu 1. Regimentu a 1. Battalionu 2. Regimentu zabili několik německých důstojníků divize. Němci pak popravili všechny vůdce vzpoury a rozpustili 2. Battalion 1. Regimentu. Někteří příslušníci divize byli posláni do pracovních táborů na Siegfriedově linii. Ve Francii bojovaly některé jednotky s francouzským hnutím odporu s dobrými výsledky, ale jiné byly poraženy od maquis v oblasti Dijonu. Byly vyzbrojeni sovětskými obrněnými auty a dělostřelectvem, stejně jako německým vybavením. Zúčastnily se bezpečností služby na Rýně, jako součást 19. Armee ustoupily z Colmarské kapsy a zabránily francouzským a americkým jednotkám při ukořistění mostů. V listopadu po těžkých ztrátách z bojů proti 1. francouzské tankové divizi byla divize odeslána zpět do Německa a připojila se k Vlasovově armádě. Důstojníci a poddůstojníci byli přiděleni k 25. a 38. Waffen-SS Division.

 

10.1941: V Němci obsazených územích vytvořil komisař Wilhelm Kube obranné jednotky běloruských dobrovolníků Schuma.
6.1944: Někteří běloruští odvedenci odesláni do Německa k výcviku, jednotka pojmenována 30. SS Division.
7.1944: Policejní velitelství zformovalo Schuma Brigade Siegling z několika praporů Schuma (Battalion 57 - 63) a pomocných jednotek. Většina jednotek má drasticky pod stav - Schuma Battalion 61 má 102 mužů.
8.1944: Varšava: Schuma Brigade Sigling přejmenována na jednotku Waffen-SS, divize cvičí, množí se dezerce.
3.8.1944: Schuma Brigade Siegling rozkazem rozšířena na divizi SS.
27.8.1944: Morálka polských a ruských odvedenců v 1. a 2. Regimentu klesá, nespolehlivý vojáci odesláni k stavebním praporům.
9.1944: Přemístěni do Francie: protipartyzánské operace proti Maquis u Belfortu / Mühlhausenu, Venarey a Auxonne, chabé výsledky (dezerce, nízká morálka, atd.), ponížení jednotky na status brigády?
15.9.1944: Svobodní Francouzi obsadili Dijon.
10.1944: Waffen-Grenadier Regiment der SS Nr. 77 zformován z Battalionu Murajew a Battalionu 654. Divize provádí zajišťovací službu na mostech přes Rýn.
11.1944
: Divize se zapojila do krátkých bojů s 1. Free French Army, ústup do Německa přes Altkirtch a Selestat.
12.1944: Divize má sílu 4.400 mužů, umístěna na německo-švýcarské hranici.
1.1945: Jednotka rozpuštěna?/snížena na brigádu (Waffen Grenadier Brigade der SS weissruthenien), poddůstojníci přesunuti k 25. a 38. divizi Waffen SS, zbytek do Vlasovovy armády.

Složení
Waffen-Grenadier Regiment der SS 75 (weissruthenische Nr.1)
Waffen-Grenadier Regiment der SS 76 (weissruthenische Nr.1)
Waffen-Grenadier Regiment der SS 77 (weissruthenische Nr.1)
Waffen-Artillerie Regiment der SS 30 (weissruthenische Nr.1)
Artillerie-Abteilung 30

Panzerjäger-Abteilung 30
Reiter-Schwadron 30
Aufklärungs-Abteilung 30
Russische Bataillon nr 654
Feldersatz-Bataillon und Deutsche-Ausbildungsabteilung
Batallion Murawjew
Pionier-Kompanie 30

 

Datum

Korps

Armee

Armee Gruppe

 

3.45 - 4.45

formování

-

-

Grafenwöhr