28. SS Freiwilligen Panzer Grenadier Division Wallonien


Leon Degrelle a vojáci divize v Pomořanech, 9. března 1945.

Corps Franc Wallonie
Wallonische Legion
373. Infanterie Battalion (Heer)                                                  1941 – 6.1943
SS-Sturmbrigade Wallonien - La Brigade d'Assault Wallonie        6.1943 – 10.1943
5. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade Wallonien                                 10.1943 – 10.1944
28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Wallonien                         10.1944 – 5.1945

Velitel
Georges Jacobs                                                           8.1941 – 1.1942
B.E.M. Pierre Pauly                                                     1.1942 – 3.1942
George Tchekhoff                                                         3.1942 – 4.1942
SS-Standartenführer Lucien Lippert                               4.1942 – 14.2.1944
SS-Oberführer Leon Degrelle                                        14.2.1944 – 8.5.1945

Náčelník štábu
SS-Sturmbannführer Franz Hellebaut                            1944 – 1945
SS-Obersturmbannführer Franz Hahn                            1945 

Dobrovolnická jednotka z Valonska, francouzsky mluvící části Belgie. Příslušníci jednotky byli pravičáci, nacionalisté, katolíci a členové antikomunistické strany Rexistů pod Leonem Degrelle. Původně jednotka bojovala pod Wehrmachtem, později přesunuta do Waffen-SS. Za 4 roky sloužilo přes 8.000 Valonů. Získala excelentní bojovou reputaci a stala se nejvíce fotografovanou jednotkou a vývěsní štítem SS. Ačkoliv Wallonien Legion nebyl součástí Waffen-SS do roku 1943, sloužil na východní frontě pod velením Wehrmachtu. V červnu 1943 byl rozpuštěn a odeslán do různých výcvikových středisek SS. Po výcviku byl rozšířen na 5. SS Freiwillegen-Sturmbrigade Wallonien. V listopadu 1943 byl poslán do akce na Dněpru spolu s Wiking Division. V lednu 1944 byl obklíčen s divizemi Wiking a Das Reich v Čerkasské kapse. Jednotkám se podařilo obklíčení prolomit, ale 28. SS zůstalo 632 mužů z 2.000. Byli odesláni do Wildfleckenu k odpočinku a doplnění a v srpnu 1944 byli posláni k Narvě, kde opět utrpěli těžké ztráty u Dorpatu. Byli odesláni do Breslau v září 1944 a opět se zapojili do těžkých bojů se Sověty. V říjnu 1944 byla 28. SS přejmenována na divizi. Do divize byli začleněni Francouzi, Belgičané a několik španělských dobrovolníků, kteří měli vlastní rotu nazvanou "Gruppe Ezquerra" (byla zničena u Kremsowa v únoru 1945). Při ofenzívě v Ardenách v prosinci 1944 byla 28. SS nedaleko Rýna a pokud by ofenzíva byla úspěšná, měla být zasazena do akce na území Belgie k podpoře 6. Panzer Armee. Ofenzíva selhala a divize byla odeslána do Pomořan, kde bojovala u Stargardu, Štětína a Altdammu od února do dubna 1945. Opět utrpěla těžké ztráty a její síla byla redukována na 700 mužů. Část ustoupila do Schleswig-Holsteinu na hranicích Dánska, zbytek byl zajat Sověty u Schwerinu. SS-Obersturmbannführer Leon Degrelle, velitel 28. SS, uprchl do Dánska a poté do Španělska a byl v nepřítomnosti odsouzen belgickou vládou k trestu smrti. 

5.1940: 10.: Němci okupují Francii, Nizozemí a Belgii. Belgie je dobyta za 3 týdny.
7.1940: Rexistický vůdce Leon Degrelle je vyzván Němci k návratu do Belgie.
5.
1941: Německá okupační vláda vyhlašuje, že Rexisté jsou jedinou povolenou politickou stranou ve Valonsku. Navíc vyzývají belgickou mládež ke vstupu do Němci sponzorovaných polovojenských organizací jako NSKK a Rexistická mládež.
6.1941: 22.: Německo zaútočilo na Sovětský svaz, Degrelle vyzývá Valony, aby bojovali v německém protibolševickém tažení.
7.1941: Leon Degrelle získává 800 – 1.000 dobrovolníků pro boj proti komunismu ve Wallonische Infanterie Bataillon Nr. 373. Degrelle sám se stává dobrovolníkem jako vojín, odmítá Němci nabízenou důstojnickou hodnost pro nedostatek vojenských zkušeností.
8.1941: 8.: Přehlídka v Bruselu a poté umístění v Polsku pro základní výcvik.
9. – 10.1941: Výcvik v Polsku.
11.1941: 2.: První boje, protipartyzánské operace v Polsku.
12.1941: Protipartyzánské operace v Polsku.

1.1942: Protipartyzánské operace v Polsku a Rusku(?), Valoni přiděleni k rumunským bojovým jednotkám. 
2.1942: Wallonische Infanterie Bataillon Nr. 373 přidělen k německé 100. Gebirgsjäger Division. Leon Degrelle povýšen do hodnosti Gefreiter.
3.1942: 10.: Valonští dobrovolníci dostávají novou vlajku.
5.1942: Leon Degrelle povýšen do hodnosti Leutnant, vyznamenán EK I. Wallonische Infanterie Bataillon Nr. 373 je záložní jednotkou 68. Infanterie Division.
6.1942: Battalion převelen k 97. Gebirgsjäger Division.
7.1942: Jednotka bojuje na Donu, poté jsou na Kavkaze, těžké ztráty.
5.
1943: Síla,jednotky: 1.600.
6.1943: 1.: Battalion reorganizován a přidělen k Waffen-SS jako SS-Sturmbrigade Wallonien.
8.1943: 8.: Leon Degrelle představuje nové barvy Brigade.
9.1943: Boje na Dněpru s 5. SS Wiking.
11.1943: 19.: Umístění u Čerkass.
1.1944: Valoni, odříznutí v Čerkasské kapse, vybojují těžké boje a heroický průlom. Těžké ztráty – síla jednotky klesá z 2.000 na 632 mužů.
2.1944: Průlom u Čerkass, jednotka má 35% mrtvých.
20.: Degrelle vyznamenán Rytířským křížem, některé prameny uvádějí, že nahradil Luciena Lipperta (zabit v boji) jako velitel Brigade?.
3.1944: Brigade doplněna ve Wildflekenu, přejmenována na 5. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade Wallonien
4.1944: Jednotka umístěna u Narvy, těžké ztráty u Ravalu.
6.1944: Umístění u Breslau, bitva na Narvě pokračuje.
22.: Sověti zahajují operaci Bagration.
7.1944: Heroická obrana Belgičanů na Narvě, "Bitva evropských SS".
24.: SS ustupují na západní břeh Narvy.
25.: Město Narva evakuováno.
26.: SS zapalují most Hermannsburg, ústup na linii Tannenberg.
28.: Sověti vytlačují SS z pahorku Orphanage, Narva.
8.1944: 12.: SS odráží sovětské útoky.
27.: Hitler osobně vyznamenává Degrelleho Dubovými listy, o to čestnější, že Degrelle není Germán.
9.1944: 16.: Nové sovětské útoky u Narvy.
18.: Waffen-SS staženy do západního Estonska, bitva na Narvě končí.
20.: Sturmbrigade je přejmenována na SS-Freiwilligen Grenadier Division Wallonien.
10. – 11.1944: 19.: Odpočinek a doplnění v oblasti Hannover – Braunschweig. Himmler nabírá pro divizi belgické dělníky pracující v Německu. Zbývající belgičtí fašisté ustupují ze své vlasti před Spojenci do Německa a jsou také zařazeni do divize. 
12.1944: Umístění v Porýní, síla jednotky: 3.000, obdržela svá první obrněná vozidla. Další změna jména na 28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Wallonien.
12.: Belgická vláda, dosazená Spojenci, odsuzuje Leona Degrelle k trestu smrti v nepřítomnosti.
16.: Němci zahajují Ardenskou ofenzívu. 
1.
1945: 30.: Jednotka umístěna v Pomořanech, boje u Stargardu a Štětínu proti Sovětům jako část SS-Armee Korps West[?], síla jednotky: 4.000.
2.1945: Boje o Štětín, k divizi přidělena Spanische Kompanie SS 101 o síle 1.000 mužů. 
16.: Útok Běloruského frontu.
3.1945: Boje u Altdammu, síla jednotky 1.200.
4.1945: Boje na Odře, síla jednotky: 700.
5.1945: Zbytek jednotky ustupuje do Schleswig-Holstein, další kapitulují u Brandenburgu a Schwerinu.
8.: Leon Degrelle prchá letadlem do Španělska.

Složení
SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 69
SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 70
SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 71
Panzerjäger Kompanie
Spanische Freiwilligen Kompanie der SS 101? (2.1945)

 

Datum

Korps

Armee

Armee Gruppe

 

10.44 - 12.44

formování

BdE

-

Německo

1.45

formování

SSFHA

-

Německo

2.45

XXXIX

11. Armee

Weichsel

Pomořany

3.45

III. SS

3. Panzer Armee

Weichsel

Pomořany

4.45

-

3. Panzer Armee

Weichsel

Pomořany


Leon Degrelle u Hitlera.


Vojáci Legionu Wallonien u 100. Jäger Division za bojů o Samaru, generál Sanne předává vyznamenání.