22. SS Freiwilligen Kavallerie Division Maria Theresa

Velitel
SS-Brigadeführer August Zehender                                            21.4.1944 – 11.2.1945

Náčelník štábu
Major Erhard Mainka                                                                7.1944 – 12.2.1945

22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Maria Theresa byla vytvořena z 2 pluků maďarských Volksdeutsche a SS Kavallerie Regiment 17 (původně SS-Reiter Regiment 3) v Maďarsku na jaře 1944. V říjnu 1944 se divize zúčastnila obsazení Maďarska. Většina divize byla zničena v bitvě o Budapešť v únoru 1945, ačkoliv zbytky jednotek pokračovaly v boji s Kampfgruppe Ney. SS-Kampfgruppe Ney byla složena z maďarských dobrovolníků (2.000 - 4.000 mužů), kteří přísahali věrnost Adolfu Hitlerovi. Byla přidělena k IV. SS Panzerkorps a zúčastnila se pokusů o vyproštění Budapešti. Poté v březnu 1945 ustoupila do Německa. Vojáci byli posláni k I. SS Panzerkorps Leibstandarte Adolf Hitler a III. Panzerkorps. I. Battalion byl užit k zformování SS-Kampfgruppe Schweitzer spolu s 18. SS Panzer Grenadier Ersatz und Ausbildungs Battalion, ta se stala částí Kampfgruppe Semmer v dubnu 1945. Další část Kampfgruppe Ney byla přidělena maďarským jednotkám. Část SS-Kampfgruppe Ney bojovala u Vídně a většina mužů kapitulovala Američanům. V bojích padlo více než 800 mužů. Tato divize byla ustavena na jaře 1944 v Maďarsku. Byla zformována do dvou pluků. Jeden byl složen z maďarských Volksdeutsche a druhý z veteránů Kavallerie Regiment 17, který byl původně částí Florian Geyer Division. Jen tyto dva pluky byly kompletní, když byla divize poslána do boje v Debrecínu. V říjnu 1944 byl do divize včleněn další pluk s názvem Regiment 53. Divize byla poslána do Budapešti spolu s Ottou Skorzenym k úspěšnému provedení operace Panzerfaust – odzbrojení maďarských jednotek věrných admirálu Horthymu. V únoru 1945 bojovala divize v Budapešti spolu s Florian Geyer Division, kde byly zničeny Rudou armádou. Její velitel August Zehender byl také zabit během pádu města 11. února 1945.

12.1943: SS-Kavallerie Regiment 17 z 8. SS Division dostal rozkaz vytvořit kádry pro novou jezdeckou divizi SS.
4.
1944: SS-FHA autorizoval vytvoření divize. SS-Kavallerie Regiment 17 z divize Florian Geyer poslán do Kisberu, Maďarsko k doplnění a zformování jádra nové divize. Divize je vytvářena v tajnosti.
5.1944: Výcvik Kisber, Györ a Budapešť. Většina nových rekrutů jsou Maďaři nebo maďarští Volksdeutsche odvedení a jsou vybaveni maďarskými zbraněmi, výstrojí a vozidly. Důstojníci a poddůstojníci přišli z divize Florian Geyer. Koně jsou dodáni přes Amt IV SS-FHA.
6.1944: Síla divize: 4.900
22.: Sověti zahajují operaci Bagration.
7.1944: Divizní výcvik probíhá v tajnosti, štáb divize v Kisberu má označení Kisber-Leonhardt Auto & Motorcycle Co.!!
8.1944: 17. a 52. Regiment, jsou připraveny k boji a odeslány do Rumunska spolu s Artillerie Regiment.
9.1944: Divize odeslána do akce u Debrecínu. 52. Regiment operuje jako Kampfgruppe Ameiser pod SS-Hauptsturmführer Toni Ameiserem.
30.: Kampfgruppe Ameiser poslána do Aradu, Rumunsko.
10.1944:
53. Regiment zařazen do divize.
1.: KG Ameiser formuje kruhovou obranu kolem Aradu s 9. Honved pěší divizí.
2.: Sovětský útok na Arad, obcházejí KG Ameiser.
6.: KG Ameiser obklíčena.
8.: Sověti rozdělují KG Ameiser na 2 části, jedna se probila k německým liniím.
15.-16.: Divize se zúčastní operace Panzerfaust pod Skorzenyho velením, zajetí maďarského vůdce Horthyho a zabránění jeho přechodu na stranu Sovětů.
30.: 48 přeživších z KG Ameiser, včetně Ameisera, dosahuje německé linie u Dunafoldvaru, jižně od Budapešti. Probíjeli se Sověty obsazeným územím 3 týdny a 200 km.
11.
1944: Umístění jihovýchodně od Budapešti v obranném kruhu kolem Dunaharztil a Taksony?
1.: Ameiser vyznamenán Rytířským křížem.
5.: Útok Sovětů na pozice Karola.
6.: Divize podniká protiútok.
7.: Těžké boje u Vescesu.
9.: Boje pod Panzergruppe Brieth proti sovětským útokům.
10.: Divize podniká další protiútok.
16. – 18.: Divize odráží sovětské útoky.
20.: Sověti pronikají mezi Maria Theresa a 1. maďarskou jezdeckou divizí a dosahují předměstí Budapešti.
21.: Divize podniká protiútok.
22.: IX. Waffen-SS Gebirgskorps přijíždí do Budapešti, divize je mu podřízena.
26.: Divize hlásí sovětskou průzkumnou aktivitu.
30.: Ztráty: 1.503 zabitých a zraněných od května.
12.1944:
Síla divize: 8.000, všechny jednotky divize odeslány do Budapešti k obraně města, opouštějí své koně.
1.: Divize ustupuje na předmostí východně od Pesti.
4- - 6.: Odražen sovětský průnik přes železnici Ocsa - Kispest.
11.: Poskytnuta podpora německým jednotkám bránícím ostrov Csepel na Dunaji, 1. maďarská obrněná divize podřízena divizi.
22.: Obranné boje sílí.
23.: Divize obdržela poslední posily z Vídně. 
24.: Budapešť obklíčena 250.000 sovětskými vojáky.
25.: Divize stažena z Pesti do Budy, ztráty jednotky za měsíc 1.000 mužů.
27.: Sověti dobyli Vesces.
28.: Situace v Budapešti se stává kritickou.
1.1945: Boje v Budapešti.
1.: Divize hlásí 1.000 mužů ztrát.
7.: Těžké boje v Kispesti.
12. – 15.: Těžké boje.
17.: Zničen Most Franze-Josepha, všechny jednotky Osy evakuovány z Pešti.
19.: Kapsa Buda velká jen 1 km x 1 km.
2.1945: 11.: Zbytky divize podnikají pokus o průlom.
12.: Budapešť padla, divize zničena, jen 170 vojáků Waffen-SS uniká z obklíčeného města.

Složení:

 1. Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 52
  se stal SS-Kavallerie Regiment 94 u 37. SS Freiwilligen Kavallerie Division Lützow
  Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 53
  Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 54
  Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 55
  Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 57

Datum

Korps

Armee

Armee Gruppe

 

7.44 - 8.44

formování

Befehlshaber Westungarn

-

Maďarsko

9.44 (Kgr.)

záloha

-

Südukraine

Maďarsko

10.44 (Kgr.)

III

6. Armee

Süd

Maďarsko

11.44 - 12.44

III

6. Armee

Süd

Budapešť

1.45

IX. SS

6. Armee

Süd

Budapešť

2.45

záloha

-

Süd

Maďarsko

 

 1.  

 2.