15. Waffen Grenadier Division der SS (lettische Nr. 1)


Lotyšští odstřelovači na východní frontě.

Lettische SS-Freiwilligen Legion
Lettische SS-Freiwilligen-Division                                   2.1943 – 10.1943
15. Lettische SS-Freiwilligen-Division                             10.1943 – 6.1944
15. Waffen Grenadier Division der SS (lettische Nr. 1)      6.1944 – 5.1945
15. (latv.) SS-brivpratigo divizija                                      5.1945

Velitel
SS-Obersturmbannführer Max Hansen                     25.5.1943 – 5.1943
SS-Gruppenführer Carl-Friedrich Graf von Pückler     5.1943 – 17.2.1944
SS-Oberführer Nicolaus Heilmann                           17.2.1944 – 21.7.1944
SS-Oberführer Herbert von Oberwurzer                     21.7.1944 – 26.1.1944
SS-Oberführer Dr. Eduard Deisenhoffer                    26.1.1944
SS-Oberführer Adolf Ax                                          26.1.1944 – 15.2.1945
SS-Oberführer Karl Burk                                        15.2.1945 – 1945

Náčelník štábu
SS-Sturmbannführer Knebel                                   1943 – 1944
SS-Haupsturmführer Hahn                                     1944
Major Erich Wulff                                                  1.8.1944 – 3.2.1945
SS-Sturmbannführer Adolf Kopp                             1.3.1945 – 5.1945

Zpravidla považovanou za nejlepší východní dobrovolnickou divizi (určitě nejlepší z baltských národů) a vzdor názvu "Freiwilligen" byla tato divize spolu s 19. SS Division složena téměř výhradně z odvedenců. Lotyši nenáviděli sovětskou okupaci své země a mnoho jich vstoupilo do německých bezpečnostních sil a formací SS. V srpnu 1941 byla lotyšská městská a venkovská policie zformována do jednotek ochraňujících německý týl a bojujících proti partyzánům. Tyto jednotky byly známé jako Schuma Battalions a působily ve středním Rusku, na Ukrajině, Kavkaze a Krymu. Himmler je chtěl původně zformovat do divize Waffen-SS již na konci roku 1941, ale pro těžké ztráty německé armády byly použity jako záložní jednotky. Byly používány jako frontové jednotky, ale protože nebyly pro tuto roli cvičeny, utrpěly těžké ztráty. Himmler nakonec převzal kontrolu těchto jednotek a použil je jako základu k zformování lotyšských Waffen-SS. Lotyšský vůdce a dřívější generál Rudolf Bangerskis chtěl zformovat lotyšskou armádu o 100.000 mužích, ale na toto Němci hleděli s nedůvěrou a raději zformovali lotyšský dobrovolnický legion pod velením SS. Hitler původně souhlasil s jeho zformováním, ale odvedenci přísahali na nezávislost Lotyšska a tak byl legion v únoru 1943 rozpuštěn. Nakonec bylo rozhodnuto zformovat 15. Waffen Grenadier Divison v únoru 1943 a výcviku a formování této jednotky měl velet SS-Brigadeführer Peter Hansen. Výběrem odvedenců pro tuto divizi byl pověřen Rudolf Bangerskis, který byl povýšen do hodnosti SS-Gruppenführer und General der Waffen SS a inspektor Lotyšského legionu. Odvody se ukázaly jako obtížné, protože nebylo možné oslabit policii a jednotky Schuma a tak byli povoláni muži ročníků 1919 až 1925. Přesto bylo v dubnu 1943 stále jen 2.478 z původně zamýšlených 15.025 mužů. Byly rozpuštěny čtyři prapory Schuma, ale jejich příslušníci byli použiti k zformování (spolu s 18. a 26. Schuma Battalion) druhé lotyšské divize Waffen-SS – 19. SS Division. Rozpuštění lotyšského legionu bylo dalším zdrojem odvedenců a kanceláře přešly z rukou Lotyšů pod SS. Odvod byl stále neúplný, když byla divize umístěna do oblasti Nevel k zastavení sovětského průniku jako část 16. Armee, Armee Gruppe Mitte. 18. listopadu začala nová sovětská ofenzíva a Lotyši bojovali se Sověty v oblasti Pstoška - Majevo - Novosokolniki a později zde bojovala 15. SS jako část VI. SS Freiwilligen Korps, XXXXIII. Armee Korps, 16. Armee. Ztráty byly velké a byli odváděni muži ročníků 1910 až 1917. Na počátku února 1944 ponechala divize dva pěší pluky v Novosokolnikach a přesunula se severovýchodně do Belebelky, 30 km severně od Starije Rusi, kde se stala částí X. Armee Korps, 16. Armee. Bojovala zde v obranných bojích do 15. února 1944, kdy byla stažena. Ústupové boje pokračovaly dalších deset dní a divize byla stažena přes řeku Polist, Čichačevo a Novoržev. Utrpěla těžké ztráty a části této divize byly umístěny do pozice "Panther" na řece Velikaja, 40 km od Ostrova 28. února. Zde se setkaly se dvěma pěšími pluky, které byly ponechány v Novosokolnikách a se sesterskou 19. SS Division. Zde se připravovaly na sovětský útok. Bojovali urputně, protože porážka by znamenala okupaci Lotyšska Sověty, kterou však oddálily jen o několik dní. V březnu Lotyši zaujali pozice podél řeky Velikaja severně od Ostrova a Pskova a 26. března zastavili sovětský postup a boje pokračovali do 21. června 1944. Závěrečná část sovětské ofenzívy začala 10. července a Armee Gruppe Nord byla vržena zpět do Lotyšska 19. července. Ztráta naděje a hrozící okupace Lotyšska vedla k dezercím z obou lotyšských divizí a oslabení jejich síly. Navzdory tomu přicházeli do divize odvedenci ve věku 18 a 19 let. 15. SS, 19. SS a 20. SS Division byly zformovány v SS-Sammellager Konitz v západním Prusku. Počet praporů vzrostl ze dvou na tři v každém pluku. Během této doby Rusové dobyli Lotyšsko a Riga padla v říjnu 1944, ale Kurlandy zůstaly v německých rukách, kde bojovala v obraně 19. SS do konce války. Fronta dosáhla Konitz a 15. SS byla vržena předčasně do boje. Části divize připravené km boji byly poslány do akce v oblasti Schlaufensee - Nakel - Immenheim - Vandsburg jako část III. Panzer Armee k zastavení sovětského průniku. 26. ledna byl jejich velitel SS-Oberführer Herbert von Oberwurzer zajat Sověty. Nahradil ho SS-Oberführer Adolf Ax a zranění a nevycvičení byli odesláni zpět přes Konitz spolu s jednotkami Schuma do Gdaňsku a Pillau. Zbytek divize bojoval o udržení přístavů pro únik uprchlíků a některé lotyšské jednotky uprchly do Dánska, ale většina se musela vzdát. Bojeschopní byli staženi do oblasti Wilkenswalde - Flatow. V únoru 1945 divize bojovala v Jastrowě a poté ve Flederbornu. Mezi 14. a 24. únorem se za stálých bojů stáhla z Peterswalde do Wusterbarth a 24. byla seskupena do Kampfgruppe a pokračovala v boji jako část XVIII. Gebirgs Armee Korps, 2. Armee Gruppe. 14. března část přijela do Swinemünde a 25. byli všichni zbývající převeleni do Neubrandenburgu v Meklemburgsku k doplnění a odpočinku a k výstavbě opevnění. Nakonec byli převeleni zpět do Kurlandska, kde stále bojovala 19. SS Division. Zhoršující se situace je odvedla od jejich domovů k obraně Říše. 19. byla zformována Kampfgruppe pro obranu Berlína pod velením Waffen-Standartenführera Villuse Janumse. Bojovala se Sověty v oblasti Erkner, Buchhorst a Zeu-Zittau a probila se na jihovýchod, kde se vzdala Američanům u Güterglücku nedaleko Labe. Zbytek divize neměl štěstí a byl zajat Sověty u Neuruppinu na počátku května.

1.1943: Němci nabírají Lotyše do vnitřních bezpečnostních jednotek nazývaných Schuma Batallione. Z několika Schuma Battalionů je sestaven Lettische SS-Freiwilligen Legion, některé policejní jednotky jsou nasazeny na frontu, aby získaly bojové zkušenosti.
2.1943: 26.: RFSS Himmmler autorizuje vytvoření Lettische SS-Freiwilligen Legion (Lettische SS-Freiwilligen-Division?). Vojáci jsou doplněni z nových dobrovolníků, odvedenců a Lotyšů bojujících ve Wehrmachtu a 1.000 částečně vycvičených vojáků z 2. SS Lettische Brigade. Počet dobrovolníků v jednotce činí 32.000.
3.1943: Jméno jednotky změněno na "Lettische SS-Freiwilligen Brigade", začleněny německé kádry z 2. SS Infanterie Batallion.
9.: Lotyšský ministr války, generál Rudolph Bangerskis je jmenován do hodnosti SS-Gruppenführer.
5.1943: 2. SS Lettische Brigade (umístěná na frontě) utrpěla těžké ztráty, 700 mužů připravených pro novou divizi je odesláno k této jednotce.
3.: Waffen-Grenadier Regiment 32 zformován v Paplace.
6.1943: Waffen Grenadier Regiment 33 zformován v Vainode.
7.1943: Waffen Grenadier Regiment 34 zformován v Cesis.
8.1943: Výcvik.
9.1943: 22.: Každý pluk (WGR 32, 33, 34) redukován ze 3 praporů na 2.
20.: Waffen-Grenadier Regiment der SS 34 poprvé bojuje u Novo Sokolniki, v akci u Nevelu přidělen k 281. Infanterie Division (Heer).
12.1943: Síla divize: 20.291, vojáci divize jsou posláni na frontu v malých Kampfgruppe přidělených k jednotkám veteránů.
1.1944: Divize umístěna u Kamenky, spolu s 21. Luftwaffe Feld Division.
2.1944: Bitva o Narvu začíná.
13.: Sovětské jednotky se pokoušejí obejít obranu Narvy u Merekule, jsou zničeny.
16.: Sovětští vojáci vnikají do týlu divize u Sokolji.
17. – 27.: Divize se stahuje k Poljiste a Veljikaja, utrpěla těžké ztráty sovětskými a partyzánskými útoky.
3.1944: 2.: Jednotka přidělena k VI. SS Frewilligen Armeekorps (lettisches) a klasifikována jako "Waffen-Grenadier"
6.: Některé jednotky divize staženy z fronty k odpočinku a doplnění, zbytek divize pokračuje v boji proti Sovětům.
6.
1944: Síla divize: 18.413.
22.: Sověti zahajují operaci Bagration. Sovětský útok na pozice u řeky Velikaja.
7.1944: 10.: Sověti útočí na lotyšské pozice, která začíná ustupovat.
12.: Velitel divize Heilmann nechává zastřelit několik lotyšských vojáků SS za ztrátu zbraně. Lotyšská morálka klesá, za několik dnů střídá Heilmanna Herbert von Oberwurzer.
15.: Divize je rozdělena do malých Kampfgruppe a utrpěla těžké ztráty, např. Kampfgruppe Aparats je téměř zničena, jen 12 z 800 vojáků dosahuje německé linie. Waffen-Grenadier-Regiment 32 téměř celý zničen u Ostrova.
20.: Zbytky divize staženy z fronty pro doplnění.
3.: Někteří vojáci z 15. SS jsou použiti pro doplnění 19. SS, další zformováni do pracovních praporů pro stavbu obranných opevnění na levém břehu řeky Dina.
20.: Divize odeslána do západního Pruska k doplnění, výcvik komplikován nedostatkem zbraní a vybavení.
9.1944:
Síla jednotky: 16.870.
10.1944: 13.: Riga dobyta Sověty.
11.1944: Divize stažena přes Kurlandy do Pomořan a je přidělena k VI. SS Korps.
12.1944: Síla divize: 16.870, reformována v Toruni, Polsko.
1.
1945: 22.: Divize odeslána na frontu k Nakelu.
25.: Divize odráží sovětský útok.
26.: Zabit velitel divize von Oberwurzer, ústup divize kryje 23. SS Nederland.
31.: Divize morálně rozvrácena, chybí munice, ústup.
4.1945: Část divize se vzdává Američanům na Labi, část se zúčastní bitvy o Berlín?
5.1945: Zbytky jednotky se vzdávají Sovětům u Neuruppinu.

Složení
Waffen-Grenadier Regiment der SS 32 (lettisches Nr. 3)
Waffen-Grenadier Regiment der SS 33 (lettisches Nr. 4)
Waffen-Grenadier Regiment der SS 34 (lettisches Nr. 5)
Waffen-Artillerie Regiment der SS 15
Waffen-Füsilier Battalion der SS 15
Waffen-Flak Abteilung der SS 15
Waffen-Nachrichtung Abteilung der SS 15
Waffen-Pionier Battalion der SS 15
Waffen-Panzerjäger Abteilung der SS 15

 

Datum

Korps

Armee

Armee Gruppe

Oblast

11.43

formování

BdE

-

-

12.43

XXXXIII

16. Armee

Nord

Volchov

1.44 - 2.44

VI. SS

16. Armee

Nord

Pleskov

3.44

VI. SS

18. Armee

Nord

Pleskov

4.44

záloha

16. Armee

Nord

Nevel

5.44 - 6.44

VI. SS

16. Armee

Nord

Nevel

7.44 (zbytky)

L

18. Armee

Nord

Livonsko

10.44 - 11.44

formování

BdE

-

-

12.44 - 1.45

formování

SSFHA

-

Západní Prusko

2.45

XVIII

2. Armee

Weichsel

Západní Prusko

3.45

Tettau

3. Panzer Armee

Weichsel

Pomořany

4.45 (zbytky)

přesun

-

Kurland

-